Jaar van de Boerenzwaluw in de Zaanstreek

Datum: 10-04-2011
Bron: Commissie Tellingen en Inventarisaties (CTI)

Het jaar 2011 is door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot Jaar van de Boerenzwaluw. In dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan de boerenzwaluw. Deze sierlijke vertegenwoordiger van een natuurrijk landelijk gebied komt nog algemeen voor, maar zit wel in de knel. De stand halveerde in veertig jaar en hij staat dan ook op de Rode Lijst. Aangezien de oorzaken van deze achteruitgang nog onvoldoende bekend zijn, willen de organisaties in 2011 met hulp van vrijwilligers, boeren en buitenlui de kennis verzamelen die nodig is om de boerenzwaluw beter te beschermen.

Vanuit de C.T.I. ondersteunen wij deze aktie en roepen wij u op om mee te doen aan één van de tellingen. Ook als u geen belangstelling heeft om zelf te gaan tellen, maar wel boerenzwaluwen op uw erf heeft broeden, roepen wij u op om aan de aktie mee te doen. Wanneer u zich bij ons meldt, zorgen wij voor een teller!

Op de speciale pagina over dit Jaar van de Boerenzwaluw leest u meer over hoe u zich kunt aanmelden als teller of hoe u een broedlocatie kunt doorgeven.