Oudste grutto van Europa

Datum: 5-5-2011
Door: redactie website

Geringde grutto; ©Kees de Jager

De oudste Europese grutto ooit is gevonden in de Krommenieër Woudpolder. Dinsdag 19 april 2011 vond Henk de Vries uit Krommenie, tijdens weidevogel beschermingswerk een dode grutto. De grutto was voorzien van een ring en met behulp van de ringgegevens werd duidelijk dat de grutto bijna dertig jaar oud is geworden. De maximale leeftijd van de grutto is daarmee vijf jaar naar boven bijgesteld.

Weidevogelbeschermer Henk de Vries zag tijdens het tellen van weidevogelnesten een dode Grutto liggen. Bij het nader bekijken van de dode vogel bleek deze voorzien te zijn van een metalen ring van het Vogeltrekstation. De ring was behoorlijk versleten, maar het nummer was nog goed te lezen. Hoe de vogel aan zijn eind is gekomen, viel niet meer te achterhalen.

Nieuwsgierig geworden naar de levensloop van deze vogel zond Henk de gegevens naar het Vogeltrekstation te Wageningen. Dit leverde een verrassende uitkomst op. De grutto was als kuiken geringd door Jan van der Geld op 11 juli 1981 in het Wormer- en Jisperveld. De vogel is precies 29 jaar, 9 maanden en 8 dagen oud geworden; en is hiermee de oudst bekende grutto van Europa. Het vorige record stond op 25 jaar en 17 dagen en is dus met bijna vijf jaar verlengd. Gemiddeld wordt een grutto elf jaar oud.

Dat steltlopers relatief oud kunnen worden is bekend. Dit is harder nodig dan ooit vanwege de tanende gruttopopulatie. In jaren met extreme droogte zoals nu, komt een deel van de populatie niet aan broeden toe. Om deze op niveau te houden moet één paartje grutto's jaarlijks bijna één vliegvlug kuiken produceren.

Voor de overleving van de gruttopopulatie is het essentieel dat er voldoende vogels worden geringd. Hierdoor wordt er informatie verkregen over de vogeltrek, reproductie en overleving en is het mogelijk om bijvoorbeeld een populatiemodel te maken. Daarmee worden de meest cruciale stadia in de levenscyclus van grutto's in kaart gebracht. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om effectieve beschermingsmaatregelen te nemen. Met dit doel worden er in Nederland jaarlijks grote aantallen vogels geringd van diverse soorten.

Op 24 mei 2011 is het precies 100 jaar geleden dat de allereerste vogel in Nederland werd geringd. Dit was op 24 mei 1911 de vogel die nu bekend staat als 'de spreeuw van Nijkerk'. Het Vogeltrekstation staat deze maand stil bij dit eeuwfeest. Op 24 mei wordt het ringen nagespeelt tijdens een manifestatie over '100 jaar vogels ringen' in Nederland en op 9 september 2011 is er een symposium in Naturalis met ditzelfde thema.