Roel Staatsprijs 2010

Datum: 12-05-2011
Bron: werkgroep Website

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2011 is voor de zevende keer de Roel Staatsprijs uitgereikt. Deze prijs is ingesteld na het overlijden van Roel Staats in mei 2002 vanwege het feit dat hij in meer dan tien jaar lidmaatschap uitermate actief geweest is voor onze vereniging. In 2004 is deze prijs ingesteld door het toenmalige bestuur en altijd in ere gebleven. De prijswinnaar wordt door het bestuur bepaald en aan één persoon uitgereikt op de ledenvergadering. Dat kan iemand zijn die in dat (voorgaande) jaar een speciale verdienste heeft gehad voor de verenging zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een project of voor zijn of haar algemene grote verdiensten voor de vereniging. En daarmee dus de betrokkenheid met (het werk van) onze vereniging en de vogels in de Zaanstreek tonen.

Het bestuur heeft als winnaar van de Roel Staatsprijs 2010 gekozen voor Piet Veenman.

Piet Veenman met Roel Staatsprijs 2010; ©Luuk Plekker

Piet volgde in het voorjaar van 1997 de Cursus Vogels Herkennen, met toen nog als cursuscoördinator Roel Staats. Piet volgde de cursus samen met zijn dochter Simone, nu woonachtig op Terschelling en getrouwd met ons oud (CTI)-lid Arjan Zonderland. Hij werd direct na de cursus lid van onze vereniging. Van huis uit had hij de liefde voor de natuur en vogels al mee gekregen.

Direct na zijn aanmelding als lid werd hij actief op allerlei gebied binnen onze vereniging, hoewel hij nooit in een commissie of werkgroep zitting heeft genomen. Daar was Piet de man niet naar. Toch was en is hij betrokken bij zeer veel activiteiten. We noemen hier:

  • Inventariseren van broedvogels. Gedurende vele jaren heeft Piet een 'plot' geïnventariseerd in Het Jagersveld als opvolger van (o.a.) Ron v.d. Hut.
  • Wintervogelteller. Hij heeft meer dan tien jaar meegedaan aan onze wintertellingen met tellingen in (eveneens) Het Jagersveld en de laatste jaren een groot gedeelte van De Zaan (het 'Zaandamse' deel van de Beatrixbrug tot aan de Julianabrug). Dit 'gebied' telt hij nog steeds met veel plezier.
  • actief voor de bar- en zaaldiensten tijdens vrijwel alle contactavonden, cursusavonden en grote lezingen. Piet was en is niet weg te denken achter de bar en in de zaal. Zijn bekende woorden zijn "Nog een bakkie?".
  • actief als begeleider van de excursies van de vogelcursus. Hij heeft zeer veel cursisten het nodige bijgebracht over de vogelherkenning. Ook gaat hij altijd met veel plezier mee tijdens de verenigingsexcursies.
  • sinds meerdere jaren is Piet eveneens actief bij het inpakken en verzendklaar maken van ons verenigingsorgaan De Kieft en De Kieftenpul voor de donateurs. Ook dat klusje doet hij er nog even bij!
  • actief bij de Jubileumvieringen van onze vereniging in 1998, 2003 en 2008. Deze laatste (65-jarige) viering was een evenement bij De Poelboerderij waar Piet zich eveneens op prima wijze voor heeft ingezet.

Met deze waslijst is zijn betrokkenheid en inzet voor onze vereniging wel duidelijk. En we zijn vast en zeker nog wel 'iets' vergeten op te noemen. Piet is altijd een zeer rustig persoon gebleken zonder echt op de voorgrond te willen treden, maar hij was en is dus wel een zeer hardwerkende en betrouwbare medewerker achter de schermen. Iemand waar we altijd op konden en kunnen bouwen! Mensen zoals Piet heeft een bloeiende vereniging nodig om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Piet, van harte proficiat !!