Kerkuilen ringen

Datum: 02-07-2011
Bron: redactie website

Deze periode wordt er weer veel werk verzet door de leden van de werkgroep roofvogels en uilen. De (roof)vogels hebben jongen en die moeten geringd worden. "Bewapend" met ladder, ringen en andere benodigdheden kun je de werkgroepleden dan ook in de Zaanstreek treffen. Dat het ringen van roofvogels veel belangstelling trekt, blijkt wel uit onderstaande twee ringacties.

Rodenburghoeve

In een van de stallen van boerderij "De Rodenburghoeve" in Uitgeest, is door de werkgroep in het verleden een uilenkast geplaatst. In deze kast wordt al vele jaren succesvol gebroed door kerkuilen.

Jonge kerkuil
Jonge kerkuil; ©Jeroen Breidenbach

Ook dit jaar was het weer raak en konden enkele leden van de werkgroep - onder toekijkend oog van de jeugdvogelclub - een jonge uil ringen.

Het enige jong in de kast bleek goed gevoed te worden door de ouders. Het woog namelijk 422 gram, waar een gewicht tussen de 290 en 370 gram normaal is voor een jong van deze leeftijd. De leeftijd van het jong werd geschat op 4 weken. Naast het jong werden ook nog 2 niet-uitgekomen eieren in de kast gevonden.

Na het ringen mochten diverse kinderen het jong eventjes in de hand houden voordat het weer veilig in de kast werd teruggezet. Foto's van deze gebeurtenis zijn te vinden in het fotoalbum.

Boerderij fam. Van Leeuwen

Ook in de boerderij van familie Van Leeuwen uit Assendelft is een uilenkast aanwezig. Hier bleken 6 jongen aanwezig te zijn; alle eieren bleken dan ook uitgekomen. De jongen waren met een gewicht tussen de 208 en 325 gram netjes op gewicht. De geschatte leeftijd lag tussen de 19 en 29 dagen. Het was duidelijk te zien dat de jongen van verschillende leeftijd waren; er was een duidelijk grootte verschil te zien. De "hand" van het grootste jong van 128mm, die van het kleinste jong 68mm !

Het ringen bij de familie Van Leeuwen is door Dick Kingma vastgelegd in een serie foto's. Deze heeft hij gemonteerd tot onderstaande diashow, die een mooie indruk geeft van hoe het ringen nu eigenlijk in z'n werk gaat.


Uilskuikens ringen op de boerderij van familie Van Leeuwen; ©Dick Kingma