Euro Birdwatch 2011 - Europese vogel(trek)teldag

Datum: 18-09-2011
Bron: Commissie Tellingen en Inventarisaties (C.T.I.)

Tellers tijdens Euro Birdwatch 2009

Tellers tijdens Euro Birdwatch 2009

Op zondag 2 oktober a.s. gaan leden van Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" op stap om vogels te kijken en te tellen. Zij doen dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in ons land. In totaal wordt op ongeveer 150 verschillende plaatsen zoveel mogelijk vogels geteld. Dit in het kader van de internationale Euro Birdwatch van BirdLife International.

Op alle plaatsen waar vogels voorkomen, maar speciaal daar waar kans is op vogeltrek, tellen de vogelaars alle verschillende soorten en hun aantallen. Zondag 2 oktober komt men overal in ons land vogelaars tegen!

Elk jaar doen vele tienduizenden vogelaars mee aan de Euro Birdwatch, verspreid over 35 Europese landen. Aan het einde van zondagmiddag 2 oktober verzamelt Vogelbescherming Nederland (in samenwerking met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl) de resultaten uit Nederland. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld om ruim 311.000 vogels, van 191 soorten. Tijdens voorgaande edities van dit evenement werden in Nederland al eens meer dan 660.000 vogels geteld! Dit is voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer.

BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International en daarmee de nationale vertegenwoordiger. In ons land zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor de bescherming van vogels.

Telposten Zaanstreek

In de Zaanstreek wordt op twee plekken geteld.

  • In het noorden staan de vogeltellers bij het fietsbruggetje tussen de Jisperdijk en de Wijdewormer.
  • De tweede telpost is de bekende trektelpost langs het Noordzeekanaal in de Westzanerpolder.

U bent op zondag 2 oktober van harte welkom op een van de Zaanse telposten. De aanwezige vogelaars kunnen u - tussen het tellen door - van alles vertellen over de vogeltrek en de vogels die op dat moment voorbij komen.

Wilt u van te voren meer informatie en/of meedoen aan de telling, stuur dan een bericht aan Els Floris, de Zaanse coördinator van Euro Birdwatch 2011.