Euro Birdwatch 2011 - een rustige vogel(trek)teldag

Datum: 03-10-2011
Bron: Commissie Tellingen en Inventarisaties

Na een mistige start konden de tellers die meededen met de Euro Birdwatch 2011 genieten van een zon overgoten ochtend met nauwelijks wind. Dit in grote tegenstelling tot de vorige editie waaraan meegewerkt werd. In 2009 werden de tellers namelijk getrakteerd op de eerste najaarsstorm. Dit zorgde er toen voor dat er nauwelijks vogels op pad waren.
Maar ook het weer bij deze editie bleek niet optimaal te zijn voor de (trek)vogeltellers. Door het mooie weer en een zacht rugwindje vliegen veel vogels erg hoog en zijn daardoor moeilijk te horen of te zien, en dus lastig te tellen. Ondanks het weer dus weer niet helemaal meewerkte, werden toch weer de nodige soorten gespot en leuke aantallen genoteerd.

Er werd dit jaar op twee plaatsen in de Zaanstreek geteld, te weten:

  • bij het fietsbruggetje tussen de Jisperdijk en de Wijdewormer.
  • de bekende trektelpost langs het Noordzeekanaal in de Westzanerpolder.
Telpost Wijdewormer; ©Kees de Jager

Op beide posten werd om 7.15 uur gestart met tellen. Eerst nog met de nodige grondmist, later in de stralende zon. De mist zorgde dan wel voor beperkt zicht, op gehoor konden toch de eerste soorten worden genoteerd. Nadat de opkomende zon de mist had weggebrand, kon er ook op zicht geteld worden en ontkwamen ook de zwijgzamere trekkers er niet aan om in de opschrijfboekjes genoteerd te worden.

Het tweede uur van de telling bleek op beide posten het meest productie uur te zijn. Hierin werden de hoogste aantallen genoteerd. Daarna vlakte de aantallen langzaam af. Op de post langs het Noordzeekanaal werd de telling rond 11.00 uur beëindigd doordat crossmotoren - die het braakliggende terrein als crosscircuit gebruiken - te storend werden. Op de post in de Wijdewormer werd om 12.00 uur gestopt met tellen; er kwamen nauwelijks meer trekkende vogels over.

Na een geslaagde telochtend konden de gegevens verwerkt worden en ontstond de volgende top 5 soorten:

Top 5 Euro Birdwatch 2011 - Zaanstreek
graspieper 1050
grauwe gans 650
kievit 408
spreeuw 248
witte kwikstaart 178
rietgors 124

Naast de algemene(re) soorten konden ook nog een aantal voor de Zaanstreek zeldzame(re) soorten genoteerd worden. In willekeurige volgorde waren dit: kerkuil, grote pieper, boompieper, wespendief en ijsgors.

Enkele foto's die gemaakt zijn tijdens de telling zijn te vinden in het fotoalbum.

Landelijk beeld

Het landelijke beeld komt wat betreft activiteit sterk overeen met de Zaanstreek. Met 226.911 getelde vogels in totaal was het een magere dag voor de vogelaars. Wel werden er veel verschillende soorten gezien, 199 in totaal. Maar liefst 8 soorten werden nog niet eerder tijdens Euro Birdwatch gezien. Net als vorig jaar staat de spreeuw op nummer één. Een opvallend beeld - vooral in het oosten van het land - waren de waarnemingen van in V-formaties vliegende ganzen. Dit winterse tafereeltje was een behoorlijk opvallende verschijning op deze zomerse dag.

Meer informatie over de resultaten op landelijk niveau is te vinden bij Vogelbescherming Nederland.