Zaanse campagne tegen Roofvogel- en Uilenshows van start

Datum: 19-10-2011
Bron: Pers en Propaganda Commisie (P.P.C.)

In Dagblad Zaanstreek van 6 oktober is het reeds aangekondigd. De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" start vanaf medio oktober een campagne tegen het houden van Roofvogel- en Uilenshows. Wij sluiten met deze campagne aan bij een landelijke actie waarbij de locale vogelwerkgroepen worden ingeschakeld.

In De Zaanstreek worden de komende periode meer dan 100 (maatschappelijke)organisaties, instellingen en bedrijven aangeschreven om geen roofvogel- en uilenshows in de toekomst te gaan houden of niet meer te organiseren als zij dat in het verleden al wel eens gedaan hebben. In de onderstaande brief staan alle argumenten nog eens genoemd die ons tot het besluit hebben doen komen om dergelijke shows af te wijzen. Tevens verwijzen wij naar het onderzoeksrapport van Vogelbescherming Nederland en de flyer die beide te vinden zijn op hun website.

Meer informatie