Diverse telverslagen online

Datum: 21-12-2011
Bron: de Kieft

Door de diverse werkgroepen als ook 'losse' leden wordt menig vogeltje in de Zaanstreek geteld. Het resultaat van deze tellingen wordt met enige regelmaat in ons verenigingsorgaan "de Kieft" gepubliceerd. Enkele van deze telverslagen zijn nu ook op de site te vinden.

Broedverslag Kluten 2011

Een verslag samengesteld door Martien Roos op basis van eigen waarnemingen en aan hem gemelde (mogelijke) broedgevallen.
Te vinden bij: Werkgroepen - Tellingen en Inventarisaties

Oeverzwaluwen 2011

Het veslag van het sucessvolle broedseizoen 2011 van de Oeverzwaluw in de kunstwand van Het Twiske.
Te vinden bij: Werkgroepen - Oeverzwaluwen

Huiszwaluwen 2011

Het jaarlijkse verslag van de broedresultaten van de Huiszwaluw in de Zaanstreek, samengesteld door Martien Roos, gesteund door waarnemingen van diverse leden en bewoners.
Te vinden bij: Werkgroepen - Tellingen en Inventarisaties

Boerenzwaluwen in Westzaan

In het kader van het "Jaar van de Boerenzwaluw" heeft de werkgroep Polder Westzaan een inventarisatie uitgevoerd van de broedsels van de Boerenzwaluw in hun werkgebied.
Te vinden bij: Werkgroepen - Polder Westzaan

Verslagen direct inzien / downloaden: