Nationale Tuinvogeltelling ook in de Zaanstreek een succes!

Datum: 25-01-2012
Bron: Vogelbescherming Nederland en Commissie Tellingen en Inventarisaties

In het weekend van 21 en 22 januari hebben in totaal 459 mensen in de Zaanstreek deelgenomen aan de Nationale Tuinvogeltelling 2012. Het grootste televement van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland. Dit jaar was het de 9e editie. Voor het eerst was het dit jaar - voor vogelwerkgroepen - mogelijk om de getelde tuinvogels via de ingevoerde postcodes op te vragen en zo een overzicht van de resultaten voor hun werkgebied te maken.

In de tuinen van de gehele Zaanstreek werden in totaal 8.271 vogels geteld. De weersomstandigheden - met op zondag een deel van de dag regen en een harde wind - zullen zeker een nadelige invloed gehad hebben op de getelde aantallen. Op zaterdag was het iets beter (tel)weer.

De huismus bleek, net als landelijk, de koploper te zijn met 2.363 stuks. Deze "gezelschapsvogel" komt vaak in groepjes voor en staat landelijk al vele jaren aan kop, hoewel het niet eens zo goed met deze aan de steden en tuinen gebonden soort gaat. Ten opzichte van de landelijke lijst komen de soorten in de Zaanse top-10 nagenoeg hiermee overeen. Enkele soorten staan op een iets andere plek en de roodborst heeft de Zaanse toplijst (net) gehaald; dit ten koste van de houtduif die in de Zaanse top-10 ontbreekt.

Zaanse tuinvogel top10
Soort Aantal
Huismus 2.363
Koolmees 861
Kauw 734
Spreeuw 657
Merel 566
Turkse tortel 498
Pimpelmees 460
Ekster 419
Vink 245
Roodborst 235De Zaanse top 4: huismus, koolmees, kauw en spreeuw.

De Zaanse top 4: huismus, koolmees, kauw en spreeuw.
Foto's: ©Kees de Jager

Op de Zaanse lijst staan ook verrassende soorten zoals de aalscholver, kuifeend en fuut. Waarschijnlijk zijn deze in grote tuinen in ons landelijk gebied geteld of vanuit de huiskamer in de nabij gelegen weilanden gezien. En dus niet direct in de eigen tuin. De 14 blauwe reigers kunnen uiteraard de vijvers in de tuin hebben aangedaan, terwijl de 2 sperwers het zouden kunnen hebben voorzien op de voertafels met een onvoorzichtige huismus of koolmees. Het fraaie ijsvogeltje (met 1 waarneming op de lijst) bezoekt ook af en toe een tuin met een vijver. In totaal zijn 53 soorten ingevoerd. Enkele voor de Zaanstreek erg zeldzame soorten kunnen verward zijn met een andere wat algemenere soort. Het was tenslotte een telling voor jong en oud, ervaren of minder ervaren.

De merel werd in de meeste tuinen gezien, namelijk in 258, terwijl de koolmees in 251 tuinen werd geteld. Samen met de turkse tortel bleken deze soorten de grootste verspreiding te hebben.