32.000 waarnemingen geïmporteerd in waarneming.nl

Datum: 03-02-2012
Bron: Commissie Tellingen & Inventarisaties

Ongeveer drie jaar geleden hebben enkele leden het helse karwei op zich genomen om de vele papieren waarnemingen te digitaliseren. Diverse metalen archiefbakken met vele waarnemingkaartjes werden door hen gedigitaliseerd. Dit "project" nam ruim twee jaar in beslag, maar daarna waren de historische waarnemingen ook digitaal beschikbaar.

Het "project" was hier echter nog niet mee afgerond. Het idee was namelijk om deze waarnemingen voor iedereen toegankelijk te maken via waarneming.nl. Hiervoor moesten de gegevens echter verder gestandaardiseerd worden; notatie van gedrag, aantallen en gebiednamen verschilden per invoerder. Tevens moesten de waarnemingen geplot worden op de gebieden zoals waarneming.nl deze hanteert. Deze taak hebben de CTI-leden Maarten Hotting en Kees de Jager op zich genomen. Maarten heeft de gebieden op waarneming.nl meer in lijn gebracht met onze gehanteerde indeling en Kees heeft gezorgd voor de verdere bewerking van de gegevens.

Dit alles heeft er toe geleid dat we begin 2012 (eindelijk) de laatste horde hebben kunnen nemen om alle gegevens voor iedereen toegankelijk te maken. De ruim 32.000 waarnemingen zijn succesvol geïmporteerd in waarneming.nl. U kunt nu dus zelf alle waarnemingen die in het verleden - vaak door uzelf - aan het papier zijn toevertrouwd, digitaal inzien. De waarnemingen zijn het makkelijkste te benaderen via het menu van zaanstreek.waarneming.nl - overzichten - waargenomen soorten (of volg deze link).

De komende tijd zal de CTI de vele waarnemingen – te beginnen met de zeldzaamheden – verder controleren en beoordelen. Hierbij zullen we met name reeds gecontroleerde waarnemingen – bijvoorbeeld die ooit zijn goedgekeurd door de CDNA – ook op waarneming.nl "goedkeuren". Waarnemingen waarover geen details (meer) zijn te verkrijgen zullen we de status "niet te beoordelen" geven. Dit alles om de waarde van de waarnemingen nog verder te doen toenemen.

Staat uw historische waarneming nog niet in de lijst ? Voer hem dan zelf op. Waarnemingen uit het verleden zijn op eenzelfde manier op te voeren als recente waarnemingen.