Inundatie bij Fort Krommeniedijk; open dagen 10 - 11 maart

Datum: 09-02-2012
Bron: P.P.C.

Fort Krommeniedijk in besneeuwd landschap
Fort Krommeniedijk in besneeuwd landschap;
© Jaap van Harlingen

Het is al bijna een traditie. Landschap Noord-Holland zet half februari voor de vijfde keer een deel van de Uitgeesterbroekpolder ten noorden van het Fort Krommeniedijk onder water. De plas-drassituatie die daardoor ontstaat verschaft veel voedsel voor vogels op doortrek. Steltlopers, ganzen en diverse soorten eenden komen elk jaar in flinke aantallen af op de ondiepe plassen. Met enig geluk zijn ook vogels als sneeuwgors en slechtvalk aanwezig.

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart organiseert Landschap Noord-Holland in samenwerking met de Vrijwilligersgroep Fort bij Krommeniedijk en onze vereniging een vogelkijkweekend op het fort bij Krommeniedijk. Vanaf deze bijzondere locatie hebben bezoekers een prachtig uitzicht over het drasland. U kunt niet alleen terecht bij één van de vogelkijkers: u mag ook een kijkje nemen in het fort zelf. Nu de plannen voor restauratie en herbestemming van het fort in een vergevorderd stadium zijn, is dit misschien wel één van de laatste keren dat u het fort in zijn volledige omvang kunt bekijken.

De poort staat op 10 en 11 maart open van 10.00 tot 16.00 uur.
De toegang tot het terrein bedraagt €2,-- (kinderen tot 12 jaar gratis). Honden kunnen helaas niet worden toegelaten. U vindt het fort aan de Lagendijk 22 in de gemeente Uitgeest, vlakbij Krommeniedijk. Kijk voor meer informatie op www.fortbijkrommeniedijk.nl.

Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" verzorgt weer voor een vogelkijkpunt bovenop het fort. Dit zal worden bezet door ervaren vogelaars met hun telescoopkijkers die u alle aanwezige vogels goed kunnen laten zien en informatie geven over vogelherkenning. Op zondag 11 maart zal de PPC, net als voorgaande jaren, ook een informatie- en verkoopstand inrichten.