Gierzwaluwplatform Noord-Holland zoekt tellers

Datum: 03-04-2012
Bron: Gierzwaluwplatform Noord-Holland, Landschap Noord-Holland

In het voorjaar van 2012 start het Gierzwaluwplatform Noord-Holland, in samenwerking met Landschap Noord-Holland, een vijfjarig inventarisatieproject van gierzwaluwen. De inventarisaties worden uitgevoerd in de stedelijke kernen van Amsterdam (Pijp en Jordaan), Amstelveen, Haarlem, Zaandam en Den Helder. Het streven is om deze kernen uit te breiden met Alkmaar, Hoorn en Hilversum. Doel van het project is voor het eerst, middels een steekproeftelling, een trend te achterhalen in de populatieontwikkeling van gierzwaluwen in onze provincie. In 2016 zal het project worden afgerond met een eindverslag.

Inventarisaties

De inventarisaties zullen plaatsvinden tussen 15 juni en 15 juli. Per jaar zal op drie avonden worden geteld. Als telmethode zal een gecombineerde methode worden gebruikt, die in 2011 is uitgeprobeerd in Purmerend. Bij deze methode wordt vanaf een hoog punt geteld in een van te voren begrensd telgebied. In veel gevallen zal het daarbij om een binnenstad gaan, in Amstelveen en Amsterdam om stadswijken. Naast de inventarisaties vanaf een hoog punt zal ook een route gevolgd worden langs de vastgestelde clusters. De inventarisaties zullen vijf jaar lang ieder jaar plaatsvinden.

Aanleiding tot het inventarisatieproject

De aanleiding tot het inventarisatieproject is de volledige onduidelijkheid omtrent de populatie-ontwikkeling van gierzwaluwen in Nederland en daarmee ook in Noord-Holland. Volgens veel deskundigen is er de laatste decennia sprake van een drastische afname, maar deze is nooit met inventarisatiegegevens aangetoond. Onderzoek naar de populatie-ontwikkeling binnen een groter gebied (nationaal, provinciaal of regionaal) heeft nooit plaatsgevonden, omdat aan het inventariseren van gierzwaluwen een reeks van haken en ogen kleeft. Aangezien aan de veronderstelde achteruitgang geen harde telgegevens of zelfs trends gekoppeld kunnen worden, kan de gierzwaluw niet op de rode lijst worden geplaatst en blijven beschermingsmaatregelen gelegenheidsinitiatieven. Om deze impasse te doorbreken heeft het gierzwaluwplatform Noord-Holland, samen met Landschap Noord-Holland een telmethode ontwikkeld, die trends in de populatie-ontwikkeling zichtbaar kan maken.

Wat zoeken wij

Voor een aantal van de bestaande en de drie beoogde telkernen zoeken wij nog inventariseerders. In alle stedelijke kernen streven wij naar ten minste vier tellers. Het liefst hebben wij er uiteraard meer. Wij willen graag versterking in:

  • Zaandam, ten minste drie extra tellers;
  • Alkmaar, ten minste vier tellers;
  • Hoorn, ten minste vier tellers;
  • Hilversum, ten minste vier tellers

Vogelwerkgroepen en/of tellers buiten deze stedelijke kernen, die aanvullend willen tellen in een duidelijk begrensd gebied, zijn eveneens van harte welkom. Alle nieuwe tellers zullen door het Gierzwaluwplatform Noord-Holland en Landschap Noord-Holland worden geïnstrueerd. In juni 2012 zal tevens een gezamenlijke telling worden verricht waarbij de methode in de praktijk wordt gedemonstreerd.

De start van het project zal plaatsvinden op woensdagavond 18 april 2012 op een gezamenlijke bijeenkomst van het Gierzwaluwplatform Noord-Holland en Landschap Noord-Holland in Heiloo.

Contactgegevens

Vogelwerkgroepen en individuele tellers kunnen zich voor hun medewerking melden bij: Peter Mol van Landschap Noord-Holland, tel. 088-0064483/06- 25557285, e-mail: p.mol@landschapnoordholland.nl of Marleen Andriessen, Secretariaat Gierzwaluwplatform Noord-Holland, tel 020-6455207, email: jonker.andriessen@wxs.nl