Henk Harrewijne winnaar Roel Staatsprijs 2011

Datum: 19-04-2012
Bron: Ed Staats, bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"
Foto's: ©Arie Klut

Op de Algemene Leden Vergadering van 16 april 2012 werd opnieuw een winnaar bekend gemaakt van de Roel Staatsprijs. Tijdens de ledenvergadering van april 2005 werd deze prijs voor het eerst uitgereikt. De prijs werd door het toenmalige bestuur ingesteld ter nagedachtenis aan Roel Staats vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging en het feit dat hij kort voor zijn overlijden benoemd werd tot erelid. Zeven leden hebben de prijs eerder uitgereikt gekregen. Zij allen hebben grote verdiensten gehad in dat betreffende jaar of voor hun jarenlange algehele inzet voor de vereniging.

Het bestuur heeft deze keer opnieuw unaniem gekozen voor iemand die zich al vele jaren, veelal op de achtergrond, inzet voor de vereniging en de vogelstand in de Zaanstreek, meer specifiek zelfs het Oostzanerveld. De winnaar van de Roel Staatsprijs 2011 is geworden Henk Harrewijne.

Henk Harrewijne ontvangt Roel Staatsprijs 2011
Henk (links) ontvangt van vice-voorzitter Bernard Ebbelaar het bij de prijs behorende beeldje.

Henk Harrewijne is een pursang Oostzaner die een grote passie heeft voor het Oostzanerveld. Hij is geboren en getogen aan de rand van het prachtige veenweidegebied op de hoek van De Haal en De Heul. Het veld had toen nog een geheel ander karakter en Henk ging al vroeg met zijn jol het veld in om de prachtige natuur te bekijken. Vanaf 1967 begon hij ook vogels te inventariseren zowel voor SOVON, Staatsbosbeheer als onze vereniging. Destijds moest je voor het inventariseren nog veel zelf uitvinden. Richtlijnen van SOVON waren er nauwelijks, soms was het alleen maar een kwestie van turven, aldus Henk.

Een korte opsomming van activiteiten die Henk voor de vereniging doet:

  • Inventarisatie van broedvogels in het Oostzanerveld; eerst verschillende percelen in het zuidelijk deel en vanaf 1992 zo'n 80 hectare in het noordelijk deel. Dit alles al roeiend met zijn Oostzaner jol (zonder motor !!).
  • Wintervogeltellingen in het zuidelijk deel van het Oostzanerveld; al tientallen jaren elke maand een vast gezicht met de onafscheidelijke jol. Dit als er tenminste geen ijs ligt, anders beklimt hij de Eraflats en wordt het veld vanaf daar door de telescoop geteld.
  • Inventarisatie van alle kolonies visdieven en kokmeeuwen in het Oostzanerveld
  • Tot twee jaar geleden het begeleiden van stokkenzettersploegen in het Oostzanerveld
  • Werkgroeplid van werkgroep Oostzanerveld en sterk betrokken bij overleg met Staatsbosbeheer inzake het beheer van het veld.
  • Actief lid van de vrijwilligersploeg die, in samenwerking met Staatsbosbeheer, natuurwerk uitvoert in het Oostzanerveld.
  • Begeleiding van vele publieksvaartochten door het Oostzanerveld in het voorjaar.

GruttobeeldjeVanwege alle genoemde verdiensten voor onze verenging, het Oostzanerveld en de vogelstand heeft het bestuur Henk Harrewijne als winnaar van de Roel Staatsprijs benoemd. Met Roel heeft Henk nog vele jaren samen over het Oostzanerveld overleg gehad in de werkgroep.

Naast een fraai gruttobeeldje ontving Henk een bos bloemen voor zijn vrouw Imke en een cadeaubon.