Diverse bestuursmutaties op de Algemene Leden vergadering

Datum: 23-04-2012
Bron: Ed Staats, bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"
Foto's: ©Arie Klut

Op de redelijk druk bezochte Algemene Leden Vergadering van 16 april jl. vielen diverse bestuursmutaties te noteren. Bij het agendapunt omtrent de bestuursverkiezing werd van een tweetal bestuursleden afscheid genomen en werden drie nieuwe bestuurders benoemd. Dus per saldo zelfs een uitbreiding van het bestuur! Waar kom je dat vandaag de dag nog tegen in verenigingen ...

Aftredend

Op de vergadering werd eerst afscheid genomen van (oud)secretaris Paul Bakker, die al tijdens de ledenvergaderign van april 2011 is gestopt. Paul was toen vijf jaar secretaris geweest als opvolger van ons erelid Frans de Vries.
Paul heeft zijn functie met veel verve vervuld. In de toespraak van vice-voorzitter Bernard Ebbelaar werden de verdiensten van Paul en zijn invloed gememoreerd. Vele zaken die hij aangepakt en behandeld heeft werden genoemd. Te veel om hier op te noemen.
Vanwege persoonlijke redenen kon niet eerder van Paul afscheid genomen worden. Hij werd daarom nu door Bernard in de bloemen gezet en voorzien van een cadeaubon als blijk van waardering voor alle werkzaamheden.

Afscheid Paul Bakker als secretaris
Paul Bakker (rechts) ontvangt de bloemen en cadeaubon

Naast Paul Bakker is ook afgetreden onze voorzitter Frits Schuster. Hij kondigde na elf jaar voorzitterschap aan de voorzittershamer te willen overdragen. Frits vond deze periode (ruim) genoeg. Niet dat hij de fucntie met tegenzin bekleedde, in tegendeel zelfs, maar hij kon zich niet meer voldoende concentreren op en inzetten voor zijn taakuitvoering. Dit kwam mede door zijn nog immer drukke baan.
Ook Frits werd door vice-voorzitter Bernard Ebbelaar toegesproken met een terugblik op zijn verdiensten voor onze vereniging en zijn bestuurscarri&egrav;re. Frits stapte destijds als betrekkelijk nieuw lid direct in het diepe en moest de vereniging met de, soms, eigenzinnige vogelaars nog leren kennen. Voor een nieuwe onbekende voorzitter geen sinecure om dan onze vereniging te leiden. Maar hij is daar met vlag en wimpel in geslaagd. Ook Frits werd in de bloemen gezet en voorzien van een cadeaubon.

Afscheid Frits Schuster als voorzitter
Aftredend voorzitter Frits Schuster (links) wordt in de bloemen gezet.

Nieuwe bestuursleden

Na een jaar zonder vaste secretaris te hebben gezeten zijn wij er nu toch in geslaagd om zowel een nieuwe secretaris als voorzitter te vinden. Als kersvers lid kwam Arjan van Poecke op onze weg. Gezien zijn achtergrond en liefde voor de natuur en vogels bleek hij bereid om het secretariaat op zich te nemen. De eerste indrukken zijn uitstekend en wij hebben er alle vertrouwen in dat Arjan zich zeer snel in onze vereniging en het bestuur thuis zal voelen. Een belangrijke functie binnen de vereniging is daarmee gelukkig weer ingevuld.

Nico Ortelee werd bereid gevonden om het voorzitterschap over te nemen van Frits. Nico is al meer dan tien jaar lid en kwam destijds voort uit de vogelcursus en zelfs uit dezelfde cursuslichting als Frits. Nico kent de vereniging dus al beter. Hij vertoonde zich in die periode regelmatig op excursies, tijdens onze contactavonden en bij andere gelegenheden en bijeenkomsten. Ook met Nico aan het roer gaat onze vereniging volle kracht vooruit!

Overdracht voorzittershamer
De nieuwe voorzitter Nico Ortelee (links) ontvangt de voorzittershamer uit handen van Frits Schuster.

Tot slot werden al onze oproepen voor nieuwe bestuursleden in maart ook nog beantwoord door ons lid Henriëtte Nool. Zij kreeg iets meer vrije tijd en wilde graag het bestuur komen versterken. Vooralsnog zonder vaste functie, maar wie weet wat er in de toekomst nog in het vat zit. Een extra meepratend en denkend bestuurslid kan helemaal geen kwaad. Daarbij komt dat een vrouw in het bestuur gezien de opbouw van de man/vrouw-verhouding binnen onze vereniging zeker gewenst was.
Henriëtte is samen met haar man Han ruim twee jaar lid en is al diverse keren meegeweest met onze (meerdaagse) excursies en vol enthousiasme over hetgeen zij leert over onze vereniging, het kijken en herkennen van vogels en natuurbescherming.

Wij wensen Henriëtte, Nico en Arjan heel veel succes en plezier toe in het bestuur. Wij zijn bijzonder verheugd met jullie komst.

Alle gegevens van het (nieuwe) bestuur en de functies zijn te vinden onder Algemeen - Bestuur.