Wat is het broedsucces van nestkasten?

Datum: 25-04-2012
Bron: NME-Zaanstreek en Vogelbeschermingswacht "Zaansteek", werkgroep stadsvogels

In de afgelopen jaren zijn er in het kader van het project 'van Koolmees tot Schoolmees', van stichting NME-Zaanstreek in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, nestkastjes inclusief lesmateriaal, verstrekt aan Zaanse basisscholen.

Als stichting NME en Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" zijn we eigenlijk erg nieuwsgierig of nestkasten ook echt positieve effecten hebben voor stadsvogels. We willen graag weten in hoeverre er vogels gebruik maken van nestkastjes en wat het broedresultaat was. De meeste nestkastjes zijn bedoeld voor koolmees en pimpelmees, maar misschien hebben er wel andere vogels in gebroed, of is het kastje leeg gebleven.

We zouden u dan ook willen vragen of u bereid bent gegevens over uw nestkastje aan ons door te geven zodat we een beeld kunnen krijgen van welke vogels op welke plek broeden en wat het broedsucces daarvan is.

Om uw gegevens aan ons door te geven willen we u vragen dit online formulier in te vullen, de gegevens komen dan automatisch bij ons terecht. We hopen natuurlijk dat er in uw nestkasje gebroed is en wordt en dat er binnenkort (weer) kleine koolmezen of pimpelmezen uitvliegen.

Meer informatie over dit project is te vinden op de pagina van de werkgroep stadsvogels.