Erelid Frans de Vries overleden

Datum: 18-07-2012
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Op 14 juli bereikte het bestuur het droevige bericht dat ons erelid Frans de Vries op 75-jarige leeftijd was overleden. Frans maakte vanaf 12 april 1994 deel uit van het bestuur als vice-voorzitter. Een jaar later werd hij benoemd tot voorzitter, welke functie hij vanaf 13 april 1999 combineerde met die van secretaris. Het voorzitterschap oefende hij uit tot maart 2000, waarna hij nog secretaris bleef tot zijn aftreden uit het bestuur op de ledenvergadering van 21 april 2006.

Bij die gelegenheid werd Frans vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging en de bescherming van vogels in de Zaanstreek benoemd tot erelid. Frans was tot enige jaren geleden toen zijn gezondheid hem in de steek liet een bijzonder actief verenigingsmens. Hij was in zijn bestuursperiode een uitermate kundig, rustig en aimabel bestuurder en had voor iedereen een luisterend oor. Hij trad weliswaar bijna nooit op de voorgrond, maar hij genoot wel altijd van de natuur en vogels om zich heen. Hij bleek uiteindelijk toch meer een bestuurder dan een fanatieke vogelaar.

Wij gedenken hem in ere en wensen Emmy en familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Bestuur van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"
Nico Ortelee, voorzitter
Ed Staats, bestuurslid