Natuurveldwerk in Oostzaan en Westzaan weer van start!

Datum: 09-09-2012
Bron: Werkgroepen Oostzanerveld en Polder Westzaan

Natuurveldwerk in Westzaan
Natuurveldwerk in Westzaan.

De Vogelbeschermingwacht "Zaanstreek" organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer ook het aankomend winterseizoen weer natuurwerkdagen in Oostzaan en Westzaan. Deze werkdagen voor vrijwilligers vinden plaats in het Westzijderveld (overigens daar ook samen met de Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld) en in het Oostzanerveld. Het natuurwerk bestaat voornamelijk uit gemaaid riet opruimen en bomen en struiken verwijderen voor het behoud van een open landschap in deze mooie veenweidegebieden. Dit werk is zowel nuttig voor de zeldzame flora (veenmosrietland) als de vogelstand. Ook de beschermde en zeldzame noordse woelmuis is een bewoner van deze gebieden.

Oostzaan

De data die voor de tweede helft van dit jaar gepland staan zijn (allen op zaterdag): 8 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november en 17 november.
Het verzamelen is om 9.15 uur bij eetgelegenheid Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam (wijk Peldersveld). De grote werkboot van Staatsbosbeheer vertrekt om 9.30 uur vanaf deze locatie naar de te bewerken percelen in het veld. Auto's kunnen geparkeerd worden nabij Het Zaanse Hoekje of op de parkeerplaats van flat De Noordwachter aan De Weer.
De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot circa 14.00 uur.

Westzaan

De data die voor de tweede helft van dit jaar genoteerd staan voor de Polder Westzaan zijn (afwisselend op zaterdag of zondag): 16 september, 20 oktober, 18 november en 15 december.
Hier is het verzamelen om 9.15 uur bij molen De Schoolmeester aan het Guispad te Westzaan. Daar is voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen bij de molen. De werkboot van Staatsbosbeheer vertrekt hiervandaan eveneens om 9.30 uur. Ook in het Westzijderveld duren de werkzaamheden tot ongeveer 14.00 uur (afhankelijk van het weer).

Laarzen en oude werkkleding worden aanbevolen. De gereedschappen worden beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer. Deze natuurorganisatie heeft voor de aanwezige natuurwerkers een vrijwilligersverzekering afgesloten.
Iedereen kan meedoen! U kunt gewoon op één van de werkochtenden langs komen of nog beter zich vooraf even aanmelden. Voor aanmelding en nadere informatie kunt u kijken bij de verenigingsactiviteiten - beheerswerkzaamheden en in de activiteitenkalender. Daar is alle verdere informatie te vinden.