Merel-virus nadert grens Nederland

Datum: 12-10-2012
Bron: Vogelbescherming Nederland

Dit jaar stierven in Duitsland al honderdduizenden merels aan het Usutu-virus. In sommige steden hakte het virus er zodanig in dat er in hele wijken bijna geen merel meer in de tuinen te vinden was. Het lijkt een kwestie van tijd, voordat het Usutu virus in Nederland opduikt. Het virus vormt geen bedreiging voor de volksgezondheid.
Het Usutu virus wordt overgebracht door muggen. Bij merels is de infectie vaak dodelijk, mensen lijken weinig last van het virus te ondervinden. Vooral zangvogels zijn bevattelijk voor het virus. Er zijn al bijna 50 verschillende vogelsoorten onderzocht, maar vooral voor merels is het fataal.

Dode merels a.u.b. melden

Een merel die is besmet met het virus is vaak gemakkelijk te herkennen. Ze zien er - ook in tijden van overvloedig voedselaanbod – ongezond en verzwakt uit. Vaak zijn ze apathisch, hebben een slordig verenkleed en zijn sterk vermagerd. Verder hebben ze evenwichtstoornissen en kunnen ze soms moeilijk vliegen. Vaak zijn ze gemakkelijk te vangen. Na twee tot drie dagen zijn ze dood.

Vogelbescherming Nederland roept mensen op een net dode merel te melden bij het Dutch Wildlife Health Centre. Het DWHC doet onderzoek naar ziekte en sterfte onder in het wild levende dieren. Als u een dood gevonden dier meldt bepaalt het DWHC in onderling overleg met u, of dit dier in aanmerking komt voor onderzoek. In ieder geval mag het dier daarvoor niet langer dan 24 uur dood zijn. Als het DWHC besluit tot ophalen, komt een koerier het dier kosteloos bij u ophalen.

Let op: omdat er op dit moment ontzettend veel meldingen binnenkomen bij het DWHC, kan niet op alle meldingen direct gereageerd worden door het DWHC en is er in sommige gevallen enige vertraging in de afhandeling.

Het Usutu-virus

In 2001 dook het virus op in Oostenrijk en het verspreidde zich daarna over Italiët;, Hongarije en Duitsland. Vooral in Duitsland zijn afgelopen jaar honderdduizenden merels doodgegaan. Maar liefst een derde van de merelpopulatie werd daar weggevaagd. Aanvankelijk werden de besmettingen vooral in het zuidwesten van Duitsland gevonden, maar sinds kort ook in de deelstaat Noordrijn Westfalen die aan Nederland grenst.

Vrijwel alle scenario's wijzen erop dat Usutu hier zal blijven. De verwachting is dat merels uiteindelijk immuniteit tegen het virus zullen ontwikkelen. Huisdieren als honden en katten ondervinden overigens nauwelijks last van het virus en lopen weinig risico.

Vogelbescherming Nederland werkt nauw samen met andere organisaties om het Usutu-virus snel op te sporen. Op de site van Sovon Vogelonderzoek Nederland kunnen zieke en dode vogels gemeld worden. Het al eerder genoemde Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht deelt de onderzoeksgegevens ook met het RIVM en door hen wordt ook het risico voor mensen onderzocht en in de gaten gehouden.

Mensen worden net als vogels besmet door muggen. Het virus is echter relatief onschuldig voor mensen. Niettemin adviseert het DWHC dode merels bij voorkeur op te pakken met een plastic zakje. Dode vogels kunnen worden begraven of eventueel in de afvalcontainer worden gelegd.