Groot onderhoud oeverzwaluwwand Twiske

Datum: 7-12-2012
Bron: Ed Staats, werkgroep Oeverzwaluwen

Op zaterdag 1 december is er groot onderhoud verricht aan de oeverzwaluwwand in het Twiske. Deze kunstwand staat er inmiddels 20 jaar (was een jubileumgeschenk aan onze vereniging in verband met het 50-jarig bestaan in 1993) en was voornamelijk aan de bovenzijde toe aan een grondige opknapbeurt.
In de loop der jaren was er zeer veel begroeiing bovenop ontstaan waarvan de wortels steeds dieper naar beneden gingen. Met het normale jaarlijkse onderhoud en beperkte middelen zoals een schep was deze onkruidopslag en begroeiing niet meer te verwijderen. Daar moest groter materieel voor worden ingezet.

Na een voorbereiding van enkele weken door ons werkgroeplid Arie Klut (als gepensioneerd werknemer van de Firma Sturm te Zaandam) werd de klus op zaterdag 1 december door deze firma uitgevoerd. De Firma Hoogvliet uit Amsterdam regelde 6 koppelpontons en een duwbootje (aangevoerd op een grote vrachtwagen met oplegger) en de Firma Sturm verzorgde de kraan met machinist. Een viertal werkgroepleden van ons waren aanwezig voor hand- en spandiensten, terwijl ook Marco Woudstra van het Twiske met hun werkboot de gehele dag kwam assisteren.

Werkschuit en poton met zand en kraan

De 'vloot' vaart uit; ©Arie Klut

De bedoeling was om op de geplande werkdag de bovenkant (inclusief alle wortels etc.) met 20 cm 'af te schrappen' en daar een nieuwe laag kleemzand op te leggen. Kleemzand heeft als eigenschap dat het vrijwel niet begroeid. Dertig bigbags met dat zand waren op de vrijdag voorafgaande aan de werkdag door de Firma Sturm uit Purmerend gehaald en naar haven De Roemer in het Twiske gebracht. Met dank aan de pachter van de haven dat wij de kade mochten gebruiken als laad- en losplaats van de materialen. Om half acht 's morgens stonden alle manschappen en het materieel in de haven op de kade en kon met het lossen van de pontons, het duwbootje en de kraan worden begonnen. Om half tien voer de 'vloot' uit de haven weg over de Stootersplas naar de oeverzwaluwwand. Ter plekke verliepen de werkzaamheden meer dan uitstekend, mede dankzij de kunde van kraanmachinist Theo Ebbelaar, Koen Hoogvliet met zijn pontons en duwboot en Marco Woudstra van het Twiske. Ook wij konden met z'n vieren prima meehelpen (aan- en afkoppelen van de bigbags, het open snijden daarvan om de grond te kunnen storten etc.). De voorzijde van de wand langs de waterkant is door ons ook tegelijk ontdaan van riet en andere begroeiing zodat dit nu al klaar is als eind maart het nieuwe broedseizoen gaat beginnen.

Kraan bovenop de oeverzwaluwwand

Het storten van de nieuwe bovenlaag op de wand. ©Rob Koeman

Om twee uur/half drie was de klus bij de wand geklaard en laag het kleemzand keurig 'gevlakt' als afdekking bovenop de wand. De stoet met pontons en kraan en de werkboot van het Twiske kon weer richting de haven. Bij aankomst na een half uurtje varen begon het, nadat het de gehele dag droog en redelijk weer was geweest, te stortregenen. En het is niet meer droog geworden!
De opruimwerkzaamheden (uit het water takelen en opladen van de pontons, de duwboot en de kraan) waren om circa half vijf gereed en daarmee kon iedereen als 'een verzopen kat' huiswaarts en was deze grootonderhoudklus geklaard.

Met grote dank aan:

  • de Firma Sturm en hun kraanmachinist Theo Ebbelaar
  • Koen Hoogvliet van de Firma Hoogvliet
  • Marco Woudstra van het Twiske
  • De werkgroepleden Jan Onrust, Rob Koeman, Ed Staats en niet in de laatste plaats Arie Klut vanwege zijn kennis en kunde en alle voorbereidingen.

Kijk voor meer foto's van deze werkdag in het fotoalbum.