Platform Zaanse Veenweidegebieden

Datum: 23-12-2012
Bron: bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Sinds half december is er een nieuw platform opgericht: het Platform Zaanse Veenweidegebieden. De voorzitters van een vijftal Zaanse vrijwillige natuurorganisaties hebben de handen ineen geslagen. Het platform biedt de mogelijkheid om samen te werken aan gemeenschappelijke vraagstukken omtrent het beheer van de Zaanse veenweidegebieden. Het gaat dan om de gebieden het Oostzanerveld, het Westzijderveld, het Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder.

De voorzitters van de volgende deelnemende natuurorganisaties zullen regelmatig overleg hebben: Stichting Kalverpolder (Ron Sman), Stichting De Poelboerderij (Willem Rol), Stichting Vrienden van het Oostzanerveld (Gert Dral), Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld (Joa Bakker) en de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" (Nico Ortelee).

Zoals bekend zijn er veel (gezamenlijke) problemen omtrent het juiste beheer van onze Zaanse veenweidegebieden die vrijwel allemaal de status van Natura 2000-gebied (Europese topnatuur) hebben. Samenwerking via dit nieuwe platform en het innemen van gezamenlijke standpunten bij netelige kwesties - denk hierbij aan de bezuinigingen die ook de natuur treffen en het daarmee samenhangende pilotproject 'beheerarme natuur in het Oostzanerveld' - kan hopelijk meer druk geven bij de (natuur)beleidsmakers.