Nationale Tuinvogeltelling ook in de Zaanstreek een succes!

Datum: 25-01-2013
Bron: Vogelbescherming Nederland en Commissie Tellingen en Inventarisaties

In het weekend van 19 en 20 januari hebben in totaal 620 mensen in de Zaanstreek deelgenomen aan de Nationale Tuinvogeltelling 2013. Dit televement werd al weer voor de 10e keer georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland. Net als vorig jaar was het voor vogelwerkgroepen mogelijk om de getelde tuinvogels via de ingevoerde postcodes op te vragen en zo een overzicht van de resultaten voor hun werkgebied te maken.

In de tuinen van de gehele Zaanstreek werden in totaal 11.509 vogels geteld, een stuk meer dan de 8.271 van vorig jaar. Het winterweer zal zeker hebben bijgedragen aan deze hoge score. Door het koude weer en de sneeuw zoeken vogels sneller beschutting in de warme(re) stad. Ook het voedsel wat veel mensen voor de vogels hebben hangen, trekt zeker de nodige vogels naar de tuinen.

De huismus bleek, net als landelijk, de koploper te zijn met 2.144 stuks. Deze "gezelschapsvogel" komt vaak in groepjes voor en staat landelijk al vele jaren aan kop, hoewel het niet eens zo goed met deze aan de steden en tuinen gebonden soort gaat. Ten opzichte van de landelijke lijst komen de soorten in de Zaanse top-10 nagenoeg hiermee overeen. Enkele soorten staan op een iets andere plek en de Houtduif heeft de Zaanse toplijst (net) niet gehaald; in de Zaanstreek wordt zijn plaats ingenomen door de Ekster.

Zaanse tuinvogel top10
Soort Aantal
Huismus 2.144
Spreeuw 1.659
Koolmees 1.067
Merel 1.049
Kauw 780
Vink 641
Turkse Tortel 586
Pimpelmees 551
Ekster 471
Roodborst 364De Zaanse top 4: huismus, spreeuw, koolmees en merel.

De Zaanse top 4: huismus, spreeuw, koolmees en merel.
Foto's: ©Kees de Jager

De merel werd in de meeste tuinen gezien, namelijk in 396, terwijl de koolmees in 349 tuinen werd geteld. Samen met de roodborst en de spreeuw bleken deze soorten de grootste verspreiding te hebben.
Uit de gegevens blijkt verder dat de halsbandparkiet bezig is met een sterke opmars. Werden er bij de vorige telling nog maar 87 geteld, dit jaar werden van deze exotische soort 160 exemplaren geteld.