Uitnodiging dialoogdag 2013 - Licht op Groen

Datum: 7-2-2013
Bron: IVN Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland zetten duizenden vrijwilligers zich actief in voor natuur en landschap. Zij betrekken anderen door het organiseren van natuurexcursies of andere educatieve activiteiten, zijn actief in beheer en onderhoud of nemen lokaal initiatieven om in hun directe omgeving te zorgen voor meer groen.

De Provincie heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw beleid voor natuur en landschap in Noord-Holland. Deze maand resulteerde dat in de nota 'Licht op Groen'. De notitie wordt op 11 maart in Provinciale Staten besproken.

In de nota wordt het grote belang van vrijwilligerswerk onderstreept. Graag wil de Provincie daarom met u in gesprek. Ze heeft IVN gevraagd om na de succesvolle dialoogdag in december 2011, opnieuw een dialoogdag te organiseren. Centraal staat dit keer de vraag hoe we gezamenlijk zoveel mogelijk Noord-Hollanders kunnen betrekken bij beleid voor Natuur, Landschap en Recreatie. Kunnen we nieuwe samenwerkingsverbanden en coalities vormen? Vanuit de provincie zullen verschillende beleidsmedewerkers aanwezig zijn om hierover met u van gedachten te wisselen.

De dialoogdag zal plaatsvinden op vrijdag 8 maart in Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum. Bijgaand treft u het programma aan; de dag start om 12:00 uur met een lunch. U kunt zich tot 28 februari aanmelden. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een routebeschrijving.

Als u vrijwillig actief betrokken bent bij Natuur en Landschap dan bent u van harte welkom!

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met IVN Noord-Holland, Peter Mol of Corine Bok. (020-6228115 of noordholland@ivn.nl)