70 jaar Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Datum: 10-04-2013
Bron: Jubileumcommissie 70-jarig bestaan

Het heugelijke feit dat we 70 jaar bestaan, willen we graag samen met u vieren onder het motto VOGELS IN BEELD.

Op zondag 21 april houden we derhalve een open jubileumdag rond het Fort bij Krommeniedijk. Het terrein van het Fort zal bij droog weer worden opgevrolijkt met diverse stands. Bij regenachtig weer (waar we natuurlijk niet van uit gaan) zullen we binnen in het Fort onze stands opbouwen. Onder andere onze Pers- en Propaganda Commissie, de Jeugd vogelclub, de werkgroep Roofvogels en Uilen en een rijdende stand van Vogelbescherming Nederland zullen aanwezig zijn.

Vogels in beeld

We hebben Piet Soeters, lid van de Zaanse Schilders Kring bereid gevonden een aantal van zijn (vogel)schilderijen te exposeren. Uiteraard hangen ook de 15 genomineerde vogel foto's van de fotowedstrijd ter bezichtiging, zodat u daar uw voorkeur over kunt uitspreken. Tot 15.00 uur kunt u kiezen en om 15.30 uur wordt de prijswinna(a)r(es) bekend gemaakt. Uiteraard hopen we dat de genomineerden aanwezig zijn.

Presentaties

Joke Stuurman, lid van onze vereniging en een bekende natuurfotograaf en vogelkenner, geeft op haar eigen wijze uitleg bij door haar 'geschoten' vogelbeelden en verstrekt tevens tips over de natuurfotografie. Jos Blakenburg van onze werkgroep Roofvogels en Uilen, zal een presentatie geven over deze mooie groep vogels en u een kijkje geven in de werkzaamheden van deze werkgroep (o.a. ringen van uilskuikens). De presentaties zijn zowel 's ochtends als 's middags; u hoeft ze dus niet te missen.

Zelf op ontdekking

U kunt natuurlijk ook zelf genieten van de natuur op en rond het fort. Edwin Kaptein zal een rondleiding geven in, om en over de omgeving van het Fort. Ook zullen er telescopen buiten achter het Fort staan met goede vogelaars die u wat kunnen vertellen over wat er te zien is. Deze vogelaars worden ondersteund door een stand van "R!ng foto" (voorheen Loek Weenink) uit Wormer, waarbij u terecht kunt voor technische kennis over kijkers en telescopen.
Een stand van NME (Natuur en Milieu Educatie) en onze eigen Westzijderveld groep zullen u wegwijs maken in wat er zoal op natuur gebied dicht bij u in de omgeving gedaan wordt.

Kom langs!

Al met al genoeg ingrediënten om zondag 21 april op de fiets te stappen en eens te komen kijken. De entree kost u niets.

Het fortterrein aan de Lagendijk 22 nabij Krommeniedijk is tijdens onze Open Jubileumdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd Activiteit
10.00 uur Opening
11.00 uur Presentatie Joke Stuurman
11.30 uur Rondleiding Edwin Kaptein (natuur om het Fort)
11.30 uur Presentatie "Roofvogels en Uilen"
13.30 uur Rondleiding Edwin Kaptein (natuur om het Fort)
14.00 uur Presentatie Joke Stuurman
14.30 uur Presentatie "Roofvogels en Uilen"
15.00 uur Sluiting stemming foto wedstrijd
15.30 uur Bekendmaking winnaars fotowedstrijd
16.00 uur Sluiting