De Kieft van juni

Datum: 25-05-2013
Bron: Redactie De Kieft

Omslag De Kieft

Begin juni komt ons verenigingsorgaan De Kieft weer uit voor onze leden, de tweede editie van dit jaar van in totaal vier. Via de inpak-en verzendploeg gaat De Kieft vanaf 3 juni in de verspreiding.

Ook deze keer is er een veelheid aan artikelen en onderwerpen met betrekking tot de vogels en natuur in de Zaanstreek en omgeving die geplaatst zijn. Deze juni-editie wordt (opnieuw) 66 pagina's dik! Een greep uit de artikelen:

 • Herinneringen aan oud bestuurslid Herman Rijst die eind april is overleden, geschreven door erelid Martien Roos.
 • Rob Koeman is de winnaar geworden van de Roel Staatsprijs 2012 in verband met zijn vele verdiensten voor onze vereniging.
 • De inbreng van onze vereniging bij het tot stand komen van een drietal vogeleilandjes met schelpen in het nieuwe waterbergingsproject bij het gemaal in de Wijde Wormer. Met name ons lid Ron Gans heeft zich hiervoor ingezet.
 • Het inventarisatieverslag over 2012 van de huiszwaluwen in de Zaanstreek van Martien Roos die helaas een forse daling te zien gaf.
 • Een broedvogelinventarisatieverslag van een moerasblok aan de noordkant van De Reef in de Polder Westzaan. Dit moerasblok is in 2012 geïnventariseerd door ons lid Bauke Homma met opvallende resultaten.
 • De stand van zaken rondom het Fortuinveld bij Zaandijk en Natura 2000 in Laag Holland.
 • De boekpresentatie van twee nieuwe natuurboeken; één over de Weidemolentjes in Noord-Holland en één over de Weidevogels in een veranderend landschap.
 • Drie aparte artikelen met een terugblik op de uitermate geslaagde jubileumactiviteiten in april (de fotowedstrijd, de avond met Nico de Haan en de Open Jubileumdag op het Fort bij Krommeniedijk).
 • De late aankomst dit jaar van de oeverzwaluwen in de Zaanstreek.
 • Een terugblik van voorzitter Willem Rol van Stichting De Poelboerderij op 25 jaar De Poelboerderij.
 • Een sfeerverslag van Cor van Dongen over de koude en natte inundatiedagen in maart op het Fort bij Krommeniedijk.
 • Zaanse vogels in vogelvlucht van Marcel Boer; deze keer over fazanten en patrijzen.
 • Een Sovon-artikel over Zeldzame broedvogels in Noord-Holland in 2012.
 • Afscheid van Jan Schipper senior van Staatsbosbeheer.