Natuurveldwerk in Oostzaan samen met Staatsbosbeheer

Datum: 27-08-2013
Bron: Jan Onrust, Werkgroep Oostzanerveld

De Vogelbeschermingwacht "Zaanstreek" organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer ook het aankomend winterseizoen weer natuurwerkdagen in Oostzaan. Deze werkdagen voor vrijwilligers vinden plaats in het zuidelijk deel van het Oostzanerveld. Het natuurwerk bestaat voornamelijk uit gemaaid riet opruimen en bomen en struiken verwijderen voor het behoud van een open landschap in dit mooie veenweidegebied. Dit werk is zowel nuttig voor de zeldzame flora (veenmosrietland) als de vogelstand. Ook de beschermde en zeldzame noordse woelmuis is een bewoner van deze gebieden.

Er zijn 9 werkochtenden gepland (allen op zaterdag):

  • 7 & 28 september 2013
  • 19 oktober 2013
  • 9 & 30 november 2013
  • 11 januari 2014
  • 1 & 22 februari 2014
  • 15 maart 2014
Natuurveldwerk in het Oostzanerveld

Het verzamelen is om 9.15 uur bij eetgelegenheid Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam (wijk Peldersveld). De grote werkboot van Staatsbosbeheer vertrekt om 9.30 uur vanaf deze locatie naar de te bewerken percelen in het veld. Auto's kunnen geparkeerd worden nabij Het Zaanse Hoekje of op de parkeerplaats van flat De Noordwachter aan De Weer. De werkzaamheden duren tot circa 14.00 uur. Bij extreme weersomstandigheden, b.v. storm of sneeuw en ijs, wordt er niet gewerkt.

Laarzen en oude werkkleding worden aanbevolen. De gereedschappen worden beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer. Deze natuurorganisatie heeft voor de aanwezige natuurwerkers een vrijwilligersverzekering afgesloten.
Iedereen kan meedoen! U kunt gewoon op één van de werkochtenden langs komen of nog beter zich vooraf even aanmelden. Dat kan bij Jan Onrust tel. 075-6841833 of Bernard Ebbelaar tel. 075-6161731 en e-mail: jgonrust@tulipengineering.nl

Meer informatie en/of andere mogelijkheden om de handen uit de mouwen te steken, vindt u onder Verenigingsactiviteiten - Beheerswerkzaamheden.