Foto-expositie Zaanse Steltlopers

Datum: 28-10-2013
Bron: Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" P.P.C.

De expositie Zaanse Steltlopers, krijgt na tentoonstellingen in het bezoekerscentrum Het Twiske en de Bieb Krommenie, nu een vervolg in de Bieb Zaandam. Vanaf 1 november zijn in de hoofdbieb diverse foto's van in de Zaanstreek voorkomende steltlopers te zien. Deze groep vogels bevat veel van onze bekende weidevogels zoals kievit, grutto en scholekster, maar ook vogelsoorten die veelal langs de kust voor komen.

Scholekster
Scholekster ©Kees de Jager

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" laat via deze foto-expositie de diverse soorten steltlopers zien. Naast foto's van de bekende 'Zaanse' weidevogelsoorten, worden ook soorten getoond die minder bekend zijn zoals de kleine plevier en bosruiter.

Alle getoonde foto’s zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek".

De foto-expositie Zaanse Steltlopers is te zien vanaf 1 tot en met 29 november in de Bieb Zaandam, Westzijde 170A.
De openingstijden van de Bieb zijn:
maandag t/m vrijdag van 13.00 – 20.30 uur
zaterdag van 11.00 – 15.00 uur.