Bernard Ebbelaar ontvangt Zilveren jol

Datum: 10-03-2014
Bron: redactie op basis van diverse nieuwsmedia

Bernard Ebbelaar ontvang oorkonde bij Zilveren Jol
Bernard ontvangt oorkonde
bij Zilveren Jol;©Ed Staats

Op donderdag 27 februari reikte wethouder en loco-burgemeester van Oostzaan Rob Monen in de Raadzaal van het gemeentehuis, de Zilveren Jol uit aan Bernard Ebbelaar voor zijn werkzaamheden voor het Oostzanerveld.

Bernard - bestuurslid van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" - zet zich als vrijwilliger al vele jaren in voor het Oostzanerveld. Hij neemt, als enige onbetaald, deel aan de gemeentelijke overleggroep Oostzanerveld, telt al jaren de vogels in het Oostzanerveld en hij is de stuwende kracht geweest voor het instellen van een werkgroep van vrijwillige natuurwerkers in het Oostzanerveld. Ook is hij vanaf 2006 de wetlandwacht van Vogelbescherming Nederland voor het Oostzanerveld en het Twiske.

Zijn grote inzet voor het behoud van het Oostzanerveld, zijn deskundigheid en de wil om het gesprek aan te gaan over soms tegengestelde belangen met de wil om hier op een constructieve manier uit te komen wordt zeer gewaardeerd. Het college van Oostzaan heeft dan ook unaniem besloten de Zilveren Jol aan hem toe te kennen.

De niets vermoedende Bernard werd op deze bewuste donderdag - na een vergadering van de gemeentelijke overleggroep Oostzanerveld - door Rob Monen meegenomen naar de raadzaal. Daar wachtte een volle zaal met bekenden die hem in het zonnetje wilden zetten. Al doet Bernard al zijn vrijwilligerswerk niet voor de erkenning, toch was hij trots op de toekenning van de Zilveren Jol. "Ik voel me zeer vereerd. Je wordt toch onderscheiden."