Zeer zonnig inundatieweekend Fort bij Krommeniedijk

Mooi weer, veel bezoekers en indrukwekkend aantal Grutto's

Datum: 11-03-2014
Bron: redactie website
Foto's: ©Kees de Jager

Vooral dankzij het zonnige weer, de vele aanwezige vogels en het goede optreden van de vrijwilligers/medewerkers van Fort bij Krommeniedijk, Landschap Noord-Holland, Cameraland en onze Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" is het traditionele inundatieweekend bij Fort bij Krommeniedijk dit jaar een groot succes geworden. In totaal 900 personen (inclusief 101 jeugdigen onder de 12 jaar) deden op zaterdag 8 en zondag 9 maart het fort aan, waar zij:

  • de informatie- en verkoopstands van de genoemde organisaties bezochten,
  • een rondleiding met gids door het fort maakten,
  • deelnamen aan een kinderspeurtocht en/of
  • keken naar de vele vogelsoorten, die aanwezig waren op o.a. de onder watergezette weilanden nabij het fort.

Bezoeker bekijken de vele vogels door opgestelde telescopen

Zij deden dit laatste vooral door de achter het fort opgestelde telescopen van onze leden, die hen daarbij deskundig begeleidden en tevens tal van bijzonderheden over de gespotte vogels vertelden. Totaal werden gedurende het weekend 65 vogelsoorten waargenomen, waaronder: slechtvalk, havik, goudplevier, bonte strandloper, kemphaan, bontbekplevier, zwarte ruiter, wintertaling, slobeend, pijlstaart, grote zilverreiger en lepelaar.Het meest indrukwekkend was echter het grote aantal grutto's dat prachtig in het zonlicht stond te foerageren en te rusten: op zaterdag rond de 3.400 en op zondag zelfs bijna 5.000!

Een deel van de 5000 Grutto's

Tot de bezoekers op 9 maart behoorden ook de totaal ongeveer 25 kinderen van onze jeugdvogelclub en van die van de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland (Castricum en omgeving). Bij onze VBW"Z"-stand werd overigens niet alleen informatie verstrekt. Er werd daar ook het nodige aan vogelboekwerken en -spullen verkocht. Bovendien melden zich twee nieuwe leden en drie deelnemers voor onze vogelcursus van 2015 aan.