Algemene Ledenvergadering - 7 april, De Poelboerderij

Datum: 22-03-2014
Bron: Arjan van Poecke, secretaris

In het bestuur is afgesproken dat onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) dit jaar zal worden gehouden op:

  • maandagavond 7 april 2014,
  • aanvang 20.00 uur,
  • in De Poelboerderij, Veerdijk 106 te Wormer.

Let op: dus niet bij Mozamo, maar in De Poelboerderij!

Als losse bijlage hebben de leden bij de Kieft van maart een set met de volgende vergaderbescheiden aangetroffen:

  • de uitnodiging en agenda;
  • de financiële stukken over het boekjaar 2013;
  • het verslag 2013 van de secretaris en het bestuur (incl. bestuursverkiezing);
  • de jaarverslagen over 2013 van onze werkgroepen.

Leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde (financiële) beleid in 2013 en vooruitblikken op de activiteiten in 2014 en verder.

Parkeren van auto's kan op de speciale parkeerplaats van De Poelboerderij (aangegeven met een bord) en dus svp niet op de toegangsweg bij de boerderij zelf. Fietsen kunnen uiteraard wel bij de boerderij gestald worden.