Arie Klut ontvangt tiende Roel Staatsprijs

Datum: 11-04-2014
Bron: Ed Staats, Bestuur

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 7 april jl in De Poelboerderij werd voor de tiende keer de Roel Staatsprijs uitgereikt. Deze prijs voor actieve vogelwachtleden werd in 2004 ingesteld als eerbetoon aan Roel die uitermate veel betekend heeft voor onze vereniging vanaf 1990 tot zijn overlijden in mei 2002.

Arie Klut

Het bestuur heeft voor 2013 deze prijs toegekend aan Arie Klut vanwege zijn vele verdiensten voor onze vereniging. Zoals door mij gemeld in de toespraak "viel het niet mee voor het bestuur om uit de kandidaten die genoemd zijn een 'winnaar' te kiezen". Eigenlijk zijn alle actieve leden winnaars! Maar ja, er kan er maar één de prijs winnen…

Arie Klut na overhandiging van het gruttobeeldje
Arie Klut (links) heeft zojuist het fraaie
gruttobeeldje ontvangen (foto: Bob van Duin)

Arie is op vele terreinen en in diverse werkgroepen actief. Vanaf 2011, na zijn vutten, is hij lid van de werkgroep Oeverzwaluwen en helpt jaarlijks mee aan het onderhoud van onze oeverzwaluwwand in Het Twiske en verricht hij tellingen bij de wand. In het jaarverslag van 2012 werd geschreven: "Op zaterdag 1 december is er na een voorbereiding van weken waarbij Arie een bepalende rol vervulde, een grote noodzakelijke onderhoudsklus aan de oeverzwaluwwand in Het Twiske gedaan. Deze grote klus werd op perfecte wijze en geheel volgens plan in één dag uitgevoerd! Zijn contacten in de weg- en waterbouw hebben hierbij een cruciale rol gespeeld". Vanaf 2010 is Arie ook uitermate actief binnen de Pers- en Propaganda Commissie. Meestal is hij aanwezig op evenementen om onze vereniging te vertegenwoordigen in de informatie- en verkoopkraam en op vogelkijkpunten. Ook is hij steevast aanwezig bij het opzetten en weer weghalen van (foto)exposities, zoals in 2013 nog op vier plaatsen is gebeurd. Voor de vogelcursus is hij een vaste kracht op zowel de avonden voor assistentie als tijdens de excursies als begeleider. Hij vindt het dan ook prachtig om zijn grote kennis over vogels en de natuur over te dragen aan onze cursisten.

Daarnaast is Arie nog actief als vogelteller voor diverse inventarisaties. Zo heeft hij meegedaan aan de grutto-alarmtellingen en slaapplaatstellingen rond Wormer. "Zijn" gebied is het Wormer- en Jisperveld en De Enge Wormer. In dit laatste poldergebied telt hij al vele jaren de wintervogels, de laatste tijd samen met Jan Belier

En last but not least: de verenigingsexcursies!
Onlangs maakte ik op de eerste cursusavond van onze vogelcursus bij het introduceren van onze medewerkers een kleine vergissing die Arie meteen herstelde… Ik meldde dat hij inmiddels al tien jaar onze verengingsexcursies organiseerde, maar Arie viel direct in met de mededeling dat dit al bijna twintig jaar was!
Ik heb dat voor deze toespraak natuurlijk even nagezocht in de oude Grutters (voorloper van De Kieft). Arie werd de opvolger van Hans Boerma. Ik vond een door mijzelf geschreven (is dat toeval of toch niet…) excursieverslag in De Grutter getiteld: Het Zwanenwater, een afscheid en een welkom.
"Voor het vertrek naar het Zwanenwater op 6 april met 32 deelnemers maakte Hans Boerma zijn afscheid van het excursiewerk bekend na dat 5 jaar te hebben gedaan. Deze excursie was zijn laatste als organisator. Hans introduceerde meteen ook zijn opvolger, Arie Klut. En ook hij zal zich ongetwijfeld als een bekwaam excursieleider manifesteren en een gevarieerd programma presenteren". Aan het slot van mijn excursieverslag wens ik Arie als "coming man" veel succes en "ik weet zeker dat we ook met hem de juiste weg zullen blijven volgen!". En deze excursie was dus in april 1996. Dat betekent dat hij nu exact 18 jaar excursieleider is, waarbij hij de laatste jaren assistentie heeft van Frits Schuster. Arie zou Arie niet zijn dat hij dit ging nakijken, want hij dacht dat de eerste excursie onder zijn leiding een andere bestemming had en nog iets eerder plaatsvond. Om de 20 jaar vol te maken toch nog even volhouden Arie!
Naast de maandelijkse verenigingsexcursies is Arie ook vele malen (mede)organisator geweest van meerdaagse excursies zoals een aantal vogelreisjes voor onze leden naar Zuid Zweden voor de vogeltrek en de populaire Lauwersmeerexcursies in het voorjaar.
Zoals Arie de aankondigingen altijd afsluit: je leert veel over vogels tijdens de excursies en het is altijd Oer-Hollands gezellig! En wat mij betreft ook telkens prima geregeld.

Arie gaat de datum van zijn eerste excursie nog even nakijken
Arie gaat de datum van zijn eerste excursie als leider nog even nakijken… (foto: Bob van Duin)

Gezien al deze activiteiten is Arie Klut een terechte winnaar geworden van de Roel Staatsprijs 2013. Gezien het applaus waren de aanwezig leden het met deze conclusie roerend eens! Hij kreeg naast het zeer fraaie gruttobeeldje, een cadeaubon en bos bloemen uitgereikt.

Arie, je hebt het verdiend!