Extra woningen voor gierzwaluwen in Zaandam

Datum: 21-04-2014
Bron: Werkgroep stadsvogels & Gierzwaluwbescherming Nederland - afdeling Zaanstreek

Door een veranderde manier van bouwen: huizen worden geïsoleerd en gaten en kieren gedicht, is het voor gierzwaluwen vaak moeilijk goede nestgelegenheid te vinden. Door renovatie alleen al verliest de gierzwaluw zo'n 10.000 nestplaatsen per jaar. Met het aanbrengen van kunstmatige nestholten kunnen de vogels enorm worden geholpen.

Stapel Gierzwaluwkasten
Gierzwaluwkasten gereed voor plaatsing
©Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Vanwege een legaat speciaal bestemd voor gierzwaluwprojecten heeft Vogelbescherming Nederland een bedrag beschikbaar gesteld aan de afdeling Zaanstreek van Gierzwaluwbescherming Nederland om extra nestkasten te realiseren in Zaandam. In samenwerking met de werkgroep stadsvogels van Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is er de laatste weken enorm hard gewerkt en zijn er 58 nestkasten gemaakt. Dankzij Gerard Klitsie van sporthal De Struijk en Atilla Bekkers van Fluxus zijn er twee zeer geschikte locaties gevonden om de kasten op te hangen. Eind deze week zullen er 30 stuks worden geplaatst aan Sporthal De Struijck en in de daarop volgende week zal de brandweer aan de noord- en de zuidgevel van het Fluxus gebouw in de Klaas Katerstraat, elk 14 stuks ophangen.

Daarna wordt het spannend om te zien of de kasten in gebruik zullen worden genomen. De ervaring leert dat het geduld vaak enige tijd op de proef wordt gesteld maar dat de inspanning op den duur meestal zal worden beloond. Dat zal uiteraard nauwlettend in de gaten worden gehouden!