Stadsvogelwandeling - 27 juni

Datum: 20-06-2014
Bron: Werkgroep stadsvogels & Gierzwaluwbescherming Nederland - afdeling Zaanstreek

Op vrijdagavond, 27 juni gaan we in de Czaar Peterbuurt en de Klauwershoek een wandeling maken waarbij we aandacht besteden aan de gierzwaluwen en andere stadsvogels. We starten om 21:00 uur op de Dam in Zaandam bij het Czaar Peterbeeld. Deze wandeling wordt georganiseerd door Gierzwaluwbescherming Nederland, afdeling Zaanstreek en de werkgroep Stadsvogels van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek".

Vogels in de wijk

Door een veranderde manier van bouwen: huizen worden geïsoleerd en gaten en kieren gedicht, is het voor stadsvogels vaak moeilijk goede nestgelegenheid te vinden. Door renovatie alleen al verliest bijvoorbeeld de gierzwaluw zo'n 10.000 nestplaatsen per jaar. Met het aanbrengen van kunstmatige nestholten kunnen de vogels enorm worden geholpen. Maar ook een veilige omgeving en voldoende voedsel is van levensbelang. We weten inmiddels allemaal wel dat het voor huismussen ook steeds moeilijker wordt om zich te handhaven. Er is steeds minder groen, mede omdat de meeste tuinen worden betegeld en er vaak een schutting als erfafscheiding dient in plaats van een heg.

Waarom deze wijk?

Gierzwaluw ©Els van der Pol

Zo lang wij weten broeden gierzwaluwen in grote getalen in deze wijk. De vele renovaties hebben grote gevolgen gehad voor de gierzwaluwen, er bleef bijna geen nestgelegenheid meer over. Gelukkig hebben buurtbewoners zich het lot van deze vogels aangetrokken en zijn er nestkasten opgehangen. Gierzwaluwbescherming Nederland, afdeling Zaanstreek heeft ervoor gezorgd dat aan het Nutsgebouw aan de Czaar Peterstraat 56 nestkasten zijn opgehangen. Direct hetzelfde seizoen werd er door de vogels al gebruik gemaakt van deze kasten.

Ook dit voorjaar zijn er maar liefst 58 nestkasten opgehangen aan het Fluxus gebouw in de Klaas Katerstraat en sporthal De Struijk. We zullen tijdens de wandeling zeker even gaan kijken of de gierzwaluwen de nieuwe kasten al hebben gevonden.

Meewandelen?

Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen om van alles over gierzwaluwen te weten te komen. Je kunt je aanmelden bij Wietske Kingma via telefoonnummer: 075-6176876 Deelname is gratis en geheel vrijblijvend