De Kieft van september

Datum: 28-08-2014
Bron: redactie De Kieft

In de eerste week van september komt voor onze leden de nieuwe Kieft (nummer 3) weer uit. Ook dit nummer staat boordevol (64 pagina's!) nieuws en vogel- en natuurinformatie uit ons werkgebied. Naast enkele verslagen van activiteiten die in het voorjaar en de afgelopen zomerperiode geweest zijn (o.a. Wandelen over Water, de Open Kalverpolder Dag, de Lauwersmeerexcursie ) komen in deze september Kieft o.a. aan bod:

  • De aankondigingen van de contactavonden van september t/m januari en de Grote Najaarslezingen met de landelijk bekende natuurfotograaf Chris Schenk met zijn lezing over de vogels en natuur van Alaska en het Japanse eiland Hokkaido. Deze lezingen op maandagavond 27 oktober in De Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer en op zondagmiddag 2 november in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533 te Assendelft mag u niet missen! Iedereen is welkom.
  • De aankondigingen van een nieuw seizoen (2014/2015) vrijwillig natuurwerk in Het Oostzanerveld en in Het Westzijderveld onder leiding van Staatsbosbeheer.
  • Een artikel over het herstel van de ijsvogelstand in 2013 en 2014.
  • Een bestuursartikel over ons verweer bij de provincie tegen de mogelijke afschaffing van de vaartoeslag voor boeren en pachters in de Zaanse vaarpolders.
  • Een recordjaar met betrekking tot het ringen van jonge roofvogels en uilen in de Zaanstreek door onze Werkgroep Roofvogels en Uilen.
  • Een verslag over de Big Day Zaanstreek met de(vogel)belevenissen van Team 1.
  • Oude vogelwaarnemingen uit brieven, schriftjes en aantekenboekjes zijn nog steeds welkom!
  • De vervolgrubriek Zaanse Vogels in vogelvlucht, deze keer deel 25: gorzen en vliegenvangers.
  • Vijftig jaar Vogelwaarnemingen in de Zaanstreek met de behandeling van de zeldzame vogelsoorten witstuitbarmsijs, grote stern en gestreepte strandloper.
  • De Veldwaarnemingen in ons werkgebied van 15 april t/m 15 juli 2014.

Kortom, voor iedereen wat wils!