Bezoek aan slaapplaats Zilverreigers

Datum: 13-10-2014
Bron: Commissie Tellingen & Inventarisaties en De Poelboerderij

De zilverreiger doet het bijzonder goed in Nederland. Het aantal overwinterende exemplaren wordt geschat op 2300-2800 stuks. Sinds een paar jaar is er in de winter in het Wormer- en Jisperveld een slaapplaats voor een steeds groter wordende groep reigers.

Op zaterdag 18 oktober kunt u deze slaapplaats onder leiding van een deskundige gids - op gepaste afstand - bekijken. De slaapplaats is alleen bereikbaar per boot. De excursie start om 17:30 en duurt tot (ongeveer) 19:30.

Afvaart: Poelboerderij, Veerdijk 106.
Reserveren bij De Poelboerderij via 075-6219100 of per e-mail (adres zie: www.poelboerderij.nl) onder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer.
Kosten €12, kinderen €3. Leden Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Vrienden van de Poelboerderij €8.
Meer info: www.poelboerderij.nl.