De Kieft van december

Datum: 19-11-2014
Bron: redactie De Kieft

In de eerste week van december komt voor onze leden de nieuwe Kieft (nummer 4/2014) weer uit. Het nummer bedraagt wederom 64 pagina's nieuws, vogel- en natuurinformatie uit ons werkgebied. In dit nummer staan enkele verslagen van activiteiten die de laatste periode geweest zijn waaronder de zeer geslaagde grote lezingen met 220 bezoekers van natuurfotograaf Chris Schenk over Alaska en het Japanse eiland Hokkaido, de uitermate vogelrijke en gezellige vierdaagse Vlielandexcursie met 36 deelnemers en de tweede Polderdag bij De Poelboerderij eind augustus.

Verder komen in deze editie van De Kieft onder andere aan bod:

 • Het wel en wee van Oostzaanse huiszwaluwen in kunstnesten in 2014.
 • De Waterschapsverkiezingen 2015 met het oog op de natuur.
 • De Euro Bird Watch 2014; landelijk en in de Zaanstreek.
 • De startavond van de wintertellingen 2014/2015 met onder andere een lezing over ringonderzoek naar grutto's en de vogelaantallen van het winterseizoen 2013/2014.
 • Een broedvogelverslag van 15 jaar tellingen in De Crommenije.
 • Gezocht: enthousiaste nieuwe wintertellers en twee nieuwe bestuursleden!
 • De 23-ste vogelcursus in 2014 was opnieuw een groot succes met 33 uitermate enthousiaste deelnemers.
 • De natuurontwikkeling in en toekomstplannen met het gebied rond de NoorderIJ-plas, ook wel de Rothoek genoemd.
 • Aankondiging van de Nationale Tuinvogeltelling 2015 op 17 en 18 januari.
 • De vervolgrubriek Zaanse vogels in vogelvlucht met in deel 26 de zwanen en ooievaars.
 • Het broedverslag van de oeverzwaluwen in 2014 bij onze wand in Het Twiske die helaas minder succesvol waren dan in 2013.
 • Overtredingen van de Flora- en Faunawet bij de bouw van de gevangenis op industrieterrein Hoogtij in Zaandam.
 • Vijftig jaar vogelwaarnemingen in de Zaanstreek deel 17 met de behandeling van de geelpootmeeuw en bladkoning.
 • De Veldwaarnemingen in ons werkgebied van 16 juli tot en met 15 oktober 2014.
 • De Stadsvogelwerkgroep heeft 2014 uitgeroepen tot het Zaanse Jaar van de Gierzwaluw vanwege het ophangen van maar liefst 126 nestkasten voor deze soort in Zaanstad en Oostzaan. Ook heeft deze werkgroep regelmatig overleg met de ambtenaren van de gemeentes Zaanstad, Wormerland en Oostzaan over het groenbeheer.

Kortom, een zeer gevulde Kieft!