Congres Nederlandse Ornithologische Unie (NOU)

Datum: 12-01-2015
Bron: Nederlandse Ornithologische Unie (NOU)

De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) houdt van 30 januari t/m 1 februari 2015 voor het eerst in haar lange bestaansgeschiedenis een meerdaags congres georganiseerd voor en door Nederlandse ornithologen. Tellers, ringers, professionele onderzoekers, amateurs, beschermers; we nodigen iedereen die meer doet of wil doen dan alleen maar naar vogels kijken van harte uit om mee te doen!

Centraal op dit congres staat de samenwerking tussen amateurs en professionals. Iedereen kan zijn/haar onderzoek presenteren in korte lezingen. Er zijn twee plenaire lezingen door bekende ornithologen (prof. Theunis Piersma en prof. Christiaan Both), er worden workshops georganiseerd gericht op het doen van vogelonderzoek, en er is uitgebreide gelegenheid voor discussie en bijpraten.

De onderwerpen van de workshops zijn o.a.:

  • Snijden in vogels, wat kun je daarvan leren (Kees Camphuysen)
  • Vogels vangen en ringen in praktijk (Raymond Klaassen & Henk van der Jeugd)
  • Zo doe je goed nestkastonderzoek
  • Leer de juiste (onderzoeks)vragen stellen (Christiaan Both & Joost Tinbergen)
  • Veldonderzoek aan roofvogels
  • Voedsel-ecologisch onderzoek
  • Goed gebruik van kleurringen (Bruno Ens)
  • Zo schrijf je een artikel (Redactieleden Limosa & Ardea)

Meer informatie, locatie en kosten staan in de uitgebreide aankondiging.

Aanmelden kan nog tot 25 januari, maar hoe eerder u zich aanmeldt des te beter!