Promotiefilm Werkgroep Roofvogels en Uilen

Datum: 26-01-2015
Bron: Werkgroep Roofvogels en Uilen

De werkgroep Roofvogels en Uilen van de vogelbeschermingswacht houdt zich bezig met het monitoren van de roofvogelstand in ons werkgebied, het plaatsen en onderhouden van nestgelegenheid voor deze vogelsoorten en het ringen van jonge vogels. Onze groep bestaat uit ruim 15 enthousiaste werkgroepleden.

Eén van deze leden die ook een deel van het klimwerk naar nesten voor zijn rekening neemt, Jurrian Boutsma, heeft een promotiefilm voor de werkgroep gemaakt. De 3 minuten durende film geeft een prachtig beeld van alle genoemde werkzaamheden en is voorzien van commentaar. De film is gemaakt om de werkzaamheden van onze groep verder te promoten en de naamsbekendheid te vergroten. Met dank aan Jurrian! Er heersen over roofvogels en uilen helaas nogal eens misverstanden. Maar het zijn juist prachtige en interessante vogels die er volledig bijhoren in de (Zaanse) natuur.

Meer weten over de werkgroep Roofvogels en Uilen ? Bekijk hun eigen website: www.kiekenkaike.nl.