Algemene Ledenvergadering - 21 april 2015

Datum: 08-04-2015
Bron: Arjan van Poecke, secretaris Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

In het Bestuur is afgesproken, mede door de problemen bij MC Mozamo, dat onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) dit jaar wordt gehouden:

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur; zaal open om 19.30 uur, voor ontvangst met koffie/thee.

Uitnodiging

Alle leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde (financiët;le) beleid in 2014 en blikt zij vooruit op de activiteiten in 2015 en verder.

Vergaderstukken

Met de Kieft van maart is een losse bijlage mee gezonden met daarin:

  • de uitnodiging en agenda;
  • de financiĆ«le stukken over het boekjaar 2014 en de begroting 2015;
  • het verslag 2014 van de secretaris en het bestuur (incl. bestuursverkiezing);
  • een mededeling over de contributie 2016;
  • het verslag van onze ledenadministrateur over 2014;
  • een stuk over de voorgenomen verenigingsactiviteiten en het bestuursbeleid.

Ditmaal zijn er, uit kostenoverwegingen, geen jaarverslagen van onze werkgroepen aan de set toegevoegd. De verslagen zijn als PDF-bestand te vinden onder: Algemeen / Algemene Ledenvergadering / Algemene Ledenvergadering 21 april 2015.

LET OP !

Deze keer vindt onze ALV dus NIET plaats bij MC Mozamo of in De Poelboerderij, maar op een nieuwe locatie: de kantine van wielerclub DTS, op het sportpark Kalverhoek, aan de Zuiderweg in Wijdewormer. Daar is ruim voldoende parkeergelegenheid.