Graag uw aandacht voor gekleurringde smienten!

Datum: 02-01-2016
Bron: Dirk Tanger
Foto's:©Kees de Jager

Uit nieuwsgierigheid en vanwege de gevonden vogelgriep bij smienten hebben Fred Cottaar, Piet Zomerdijk, Gerard Muskens (Alterra), Jan Vegelin en ik het initiatief genomen om meer kennis te vergaren over de smient.
Naast bovengenoemde redenen hebben we onvrede met het feit dat deze soort op dezelfde wijze wordt behandeld als de overwinterende ganzensoorten, zoals de kolgans en de brandgans. Dat beleid komt er op neer dat de ganzen en de smienten verjaagd moeten worden, met ondersteunend afschot, naar gebieden waar zij wel mogen voorkomen. Wij hopen met ons onderzoek en de uitkomsten ervan een bijdrage te kunnen leveren aan een betere bescherming van de smient.

Vrijlaten van Smienten na het ringen

Het na het kleurringen weer loslaten van smienten in de Westwouderpolder

Ons onderzoek

In het veld is met betrekking tot de smient al veel informatie 'geoogst' over sex ratio (geslachtsverhouding, aantal mannetjes ten opzichte van aantal vrouwtjes: red.) tijdens het gehele seizoen en over de aantallen juveniele mannetjes. Door de smienten nu ook te vangen en van een kleurring met een code te voorzien, kunnen wij gegevens verzamelen over plaatstrouw gedurende een seizoen en tijdens opeenvolgende seizoenen en over partnertrouw. De volgende stap zou het aanbrengen van een zendertje moeten zijn. Dan komt ook kennis over terreingebruik en trekweg beschikbaar.
Wij hebben vooral buitenlandse literatuur uitgeplozen en hieruit blijkt dat de hiervoor vermelde aspecten bij de smienten nog niet eerder zijn onderzocht.

Als onderzoeklocatie hebben we de Westwouderpolder gekozen (de oostoever van het Alkmaardermeer). Daar kunnen overdag meer dan 3.000 smienten worden waargenomen. Eind februari 2015 hebben wij in de Westwouderpolder ruim 60 smienten gevangen en uitgerust met een metalen ring; begin oktober 2015 hebben we 25 smienten voorzien van een kleurring (geel met zwarte code).

Door allerlei omstandigheden - zoals vorst, ijs en sneeuw - en nog onbekende factoren verwachten wij dat ‘onze’ geringde smienten elders in Noord-Holland kunnen opduiken. Vandaar onze hierna volgende oproep aan u.

Oproep

Mocht u een smient zien met een metalen ring of een kleurring, dan kunt u die melden via deze link. Uw bericht moet bestaan uit een korte beschrijving van wat u waarnam:

  • mannetje of vrouwtje smient;
  • om welke poot de metalen ring zat;
  • om welke poot de gele kleurring zat;
  • welke code u heeft afgelezen op die kleurring.

Meer informatie (in het Engels) over de gebruikte codes is te vinden op de website: www.cr-birding.org

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.


Smient Y(ellow / Geel)[C3]