Martin Nooij prijswinnaar Roel Staatsprijs 2015

Datum: 08-04-2016
Bron: Ed Staats, namens het bestuur

Roel Staatsprijs 2015

Roel Staatsprijs 2015

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 5 april is opnieuw de Roel Staatsprijs uitgereikt. Deze prijs is ingesteld in 2004 als eerbetoon aan Roel Staats die tot zijn overlijden in mei 2002 zeer veel heeft betekend voor onze vereniging. De 'winnaar' moet zich in het betreffende jaar, in dit geval over 2015, op de één of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging en haar doelstellingen. Dat kan zijn door een eenmalig project of dat hij/zij zich in algemene zin verdienstelijk heeft gemaakt. Het bestuur is de jury en bepaalt de uiteindelijke keuze.

De prijs werd dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. Zeer actieve leden uit het verleden en die momenteel nog uitermate actief zijn gingen Martin al voor als winnaar van deze prijs.

Martin Nooij is een jaar of zes to zeven geleden lid geworden van onze vereniging. Hij werkte toen nog als vormgever bij Reclamebureau Van Midden. Hij is door de toenmalige directeur van Van Midden, ons lid Ger Bakker, 'geïntroduceerd' bij onze vereniging.

Martin begon aan het ontwerpen van onze nieuwe zeer fraaie promotiefolder die bij Van Midden werd gemaakt. Van het één kwam het ander: Martin werd na zijn pensionering vormgever van de Kieft (voor onze leden) en de Kieftenpul (voor onze donateurs).
Hij begon met de Kieft nummer 2 van juni 2011. En dat werd een groot succes! Iedereen, leden en buitenstaanders, vonden en vinden ons verenigingsorgaan van zeer hoge kwaliteit, niet in de laatste plaats door de zeer fraaie vormgeving die Martin aan ons blad geeft. Wij zijn uitermate content met het blad de Kieft dat onze vereniging een geweldige uitstraling geeft.

Uitreiking Roel Staatsprijs 2015

Uitreiking van de Roel Staatsprijs 2015 aan Martin Nooij (links op de foto)

Martin, woonachtig in Assendelft, ging echter meer doen binnen onze vereniging:

  • Hij werd werkgroeplid en medewerker van de Pers- en Propaganda Commissie waarbij hij assisteert in onze verkoop- en informatiestand, helpt met exposities opbouwen en afbreken en zich inzet voor andere promotionele activiteiten.
  • Hij ging vrijwillig natuurwerk doen in de Polder Westzaan: in het Westzijderveld via het samenwerkingsverband met de vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) en Staatsbosbeheer, maar ook via onze aparte natuurwerkploeg onder leiding van Rob Koeman.
  • Hij ging werkzaamheden doen in de zogenaamde 'Boomgaardploeg' van De Reef.
  • Sinds januari 2016 zit hij ook in de nieuwe onderhoudsploeg van de oeverzwaluwwand bij Buitenhuizen.
  • Hij maakt zich zeer verdienstelijk bij het ontwerpen en vormgeven van promofolders, jeugdfolders, spanbandschermen, uitrolbanners, posters enz.

Gezien deze lijst van activiteiten heeft het bestuur dus gemeend de Roel Staatsprijs 2015 te gaan toekennen aan Martin! Wij hopen dat hij nog vele jaren zijn uitstekende en gewaardeerde inbreng binnen onze vereniging zal hebben.