Bestuur weer compleet

Datum: 18-04-2016
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Tijdens de druk bezochte Algemene ledenvergadering van 5 april was één van de agendapunten de bestuursverkiezing. Na de ledenvergadering van april 2015 was het bestuur danig verzwakt en hebben de drie overgebleven bestuursleden de vereniging alleen maar draaiende kunnen houden zonder nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien. Uiteraard heeft het bestuur zich in de loop van 2015 beraden over de situatie en is zij naarstig op zoek gegaan naar nieuwe geschikte bestuursleden waaronder een voorzitter. Uiteindelijk is dat gelukt met de komst van drie nieuwe bestuursleden.

Ico van Dijk kon zich nog 'voorstellen' middels een pagina tekst die alle leden bij de vergaderstukken van de ALV hebben ontvangen. De andere twee bestuurdsleden werden tijdens de vergadering aan de leden "voorgesteld": Arie Klut en Bernard Ebbelaar.

Arie - bij de meeste leden wel bekend als onze excursieleider van de afgelopen 20 jaar - wil de komende jaren via zijn bestuurslidmaatschap onze vereniging (verder) helpen met zijn grote kennis over de natuur. Ook is hij vanwege zijn jarenlange lidmaatschap zeer goed bekend met het reilen en zeilen van onze vereniging.

Bernard - al eerder lid van het bestuur - heeft zich bereid verklaard het voorzitterschap op zich te willen nemen. Hij heeft zowel als Wetlandwacht en oud bestuurslid eveneens de nodige ervaring met onze vereniging en met de Zaanse natuurproblematiek.

Wij denken met deze drie nieuwe bestuursleden, die allen werden gekozen op de ALV van 5 april, weer geheel op sterkte te zijn om een goed functionerend bestuur te kunnen vormen die zich actief opstelt om de Zaanse natuur en vogelstand te kunnen beschermen en behouden. Overigens samen met onze uitermate goede werkgroepen, commissies en coördinatoren. Zonder hun grote inzet en betrokkenheid redden wij het zeker niet!

Het voltallige bestuur van de VBWZ

Het nieuwe bestuur vanaf 5 april 2016 met van links naar rechts: Arie Klut, Onno Steendam, Bernard Ebbelaar (voorzitter), Ed Staats (penningmeester), Arjan van Poecke (secretaris), Ico van Dijk.