Met Pinksteren Wandelen over Water in het Guisveld

Datum: 05-05-2016
Bron: Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" - P.P.C.; Staatsbosbeheer

Op de beide Pinksterdagen, zondag 15 en maandag 16 mei, organiseert Staatsbosbeheer in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" opnieuw het evenement Wandelen over Water in haar prachtige en unieke natuurgebied Het Guisveld.

Wandelen over Water is een leuke leerzame wandeling over trilveen en door het moerasgedeelte in een anders voor publiek afgesloten deelgebied van het Guisveld.

Gedurende de wandeling kunt u kennis maken met diverse rietvogels, zoals de blauwborst, de rietzanger, de kleine karekiet en het baardmannetje. Ook zijn er in dit veenweidegebied genoeg weidevogels te zien, waaronder de grutto, de scholekster, de kievit en de tureluur die er hun nesten hebben. Daarnaast zijn er enkele roofvogelsoorten waar te nemen: de bruine kiekendief, de buizerd en wellicht de slechtvalk. Met wat geluk laat ook de schuwe roerdomp zich horen of zelfs zien.

Langs de wandelroute staan diverse bordjes met interessante informatie over de vogels, de planten en de bloemen ter plekke.

In de periode van Wandelen over Water valt er ontzettend veel te beleven in Het Guisveld, omdat de vogels dan uitermate actief zijn met hun broedproces en zangactiviteiten.

Het evenement heet overigens niet voor niets Wandelen over Water, want op de wandelroute loopt u echt een gedeelte over het water! Vraag niet hoe dit kan… U zult zien dat het kan, dus neem uw fototoestel mee.

Wandelen over water

Je kunt echt "op" het water staan. ©Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Halverwege de wandeling is er een rustpunt, waar leden van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" met een informatiestand staan. Ze hebben daar ook een aantal telescoopkijkers opgesteld waarvan u gebruik kunt maken voor het bekijken van de aanwezige vogels. Desgewenst geven deskundige vogelaars u uitleg over de vogels die te zien en te horen zijn.

Op maandag Tweede Pinksterdag worden er voor de kinderen in Het Guisveld activiteiten op natuurgebied georganiseerd door de Stichting Natuur en Milieu Educatie Zaandam, zoals het vangen en op naam brengen van waterbeestjes. Ook krijgen de kinderen een mooie vogelzoekkaart mee waarop ze tijdens de wandeling de dan door hen waargenomen vogels kunnen noteren.

Bijzonderheden

  • Aanmelden is niet nodig
  • Honden zijn niet toegestaan
  • Aanbevolen: stevig en waterdicht schoeisel
  • Een verrekijker kan handig zijn!
  • De wandeling is niet geschikt voor minder validen en/of mensen met kinderwagens, rollators of scootmobielen.
  • De lengte van de wandeling bedraagt ca. 4 kilometer

Startpunt en openingstijden

Het beginpunt van de route op beide Pinksterdagen bevindt zich aan de achterzijde van het NS-station Wormerveer. Een bus- en treinverbinding is daarom direct bij het startpunt. Op het NS-parkeerterrein kunt u ook uw auto kwijt en anders in de omliggende straten van Wormerveer.

Zondag 15 mei (Eerste Pinksterdag) is de wandelroute voor de zeer vroege vogelaars al geopend vanaf 6.00 uur en blijft open tot 17.00 uur.
Maandag 16 mei (Tweede Pinksterdag) is de wandelroute open vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur.