Foto-expositie 'roofvogels en uilen in de Zaanstreek'

Vanaf 2 september t/m 30 oktober in De Poelboerderij

Datum: 29-8-2016
Bron: Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" - P.P.C.

De Zaanstreek staat bekend om de vele weidevogels die tot broeden komen in de fraaie veenweidegebieden zoals het Guisveld, het Westzijderveld en het Wormer- en Jisperveld. Minder bekend zijn de roofvogels en uilen die zich in onze streek hebben gevestigd.

Met name vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aantal roofvogels en uilen toegenomen. Dit had twee redenen: sinds die tijd is het gebruik van gif in de land- en tuinbouw sterk verminderd waardoor ook de prooidieren van deze groep vogels zoals muizen minder gifstoffen in hun lichaam kregen en omdat de bomen uitgegroeid zijn tot mooie parken en houtwallen. In en direct na de Tweede Wereldoorlog werden veel bomen gekapt om het hout te gebruiken voor het stoken van fornuizen in de keukens en het verwarmen van huizen en gebouwen.

Ransuil

Ransuil ©Martin Nooij

Ook is er de laatste jaren zeer veel gedaan aan de bescherming van roofvogels en uilen door de desbetreffende werkgroep van de Vogelbeschermingswacht door o.a. nestkasten op te hangen voor de kerkuil, de steenuil en de torenvalk. Bovendien worden alle nesten elk jaar in kaart gebracht en goed in de gaten gehouden op verstoring door mensen.

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" laat via haar foto-expositie de diverse soorten zien. U kunt dan denken aan de buizerd, de torenvalk, de bruine kiekendief, de sperwer, de ransuil, de kerkuil en het kleinere steenuiltje. Al deze soorten komen ook tot broeden in de Zaanstreek. Tevens laten enkele foto's het goede werk zien dat de genoemde werkgroep voor deze vogels doet. Enkele soorten laten zich alleen op de doortrek in het voor- en najaar regelmatig in de Zaanstreek zien waaronder de visarend, de zeearend en de velduil.

Alle getoonde foto's zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek".

De foto-expositie 'roofvogels en uilen in de Zaanstreek' is te zien vanaf vrijdag 2 september tot en met 30 oktober in De Poelboerderij, Veerdijk 106 te Wormer.

De openingstijden van De Poelboerderij zijn: Dagelijks van 9.30 – 16.00 uur