Eurobirdwatch 2016 - 1 oktober

Datum: 21-09-2016
Bron: Commissie Tellingen & Inventarisaties

Net als ieder jaar houdt BirdLife International ook in 2016 de Euro Birdwatch, en wel op zaterdag 1 oktober. Zoals de naam aangeeft, is dit een Europees evenement waaraan de meeste Europese partnerorganisaties van BirdLife International meedoen. De organisatie in ons land is weer in handen van Vogelbescherming Nederland (VBN). De Europese coördinatie van het trektelevenement gebeurt deze keer door de Zwitserse zusterorganisatie SVS. Uiteraard doen wij als Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" ook mee met de Euro Birdwatch 2016.

Doel en opzet

Het doel van Euro Birdwatch is om in heel Europa aandacht te schenken aan trekvogels en hun leefgebieden. Door deze aandacht raken meer mensen geïnteresseerd in vogels en ontstaat meer draagvlak in de verschillende landen voor de vogelbeschermingsactiviteiten. Tijdens het evenement gaat het vooral om het gezamenlijk tellen van trekvogels. De Euro Birdwatch is in feite een mega trekvogeltelling, waarbij verspreid over heel Europa - en dus ook over heel Nederland - trekvogels worden geteld op telposten die soms speciaal voor de Euro Birdwatch worden ingericht. In Nederland doen veel vogelwerkgroepen mee, alsmede vaste trektelposten die zijn aangesloten bij www.trektellen.nl; daardoor ontstaat een net van telposten.

Onze Zaanse telpost

In de Zaanstreek wordt geteld vanaf de telpost in het Wormer- en Jisperveld. Deze is gelegen aan het Jisperpad, vlak buiten Jisp. De telling start met zonsopkomst, om 7.30 uur, bij goed weer vermoedelijk nog wel iets eerder.
Afhankelijk van het weer en het aantal vogels dat langs trekt, wordt er meestal tot aan het middaguur geteld.
Alvast een voorproefje van wat mogelijk te wachten staat ? Bekijk de eerdere tellingen van onze telpost

Kijken of meedoen?

Alhoewel op onze telpost aan het Jisperpad een aantal vaste trektellers zal staan, zijn andere enthousiaste vogelaars daar eveneens van harte welkom! Kom dus gerust langs op zaterdag 1 oktober als u eens een trektelling wilt meemaken of wilt meedoen.