Veldwerk Expo DOORBRAAK in het Wormer- en Jisperveld

Datum: 7-10-2016
Bron: redactie

Op zaterdag 15 oktober 2016 opent Peter Tange, burgemeester van Wormerland, om 12.30 uur de expositie ‘Doorbraak’ in restaurant De Hofjes aan de Poelweg 1 te Wormer.

Deze feestelijke opening staat in het teken van de Veldwerk Expo 2016 en kunstenares Joke Konijn. De expositie is deels gesitueerd in de Schaalmeerpolder. Stadsdichter Kees-Jan Sierhuis leest gedichten voor en Blue Ladies & a Guy verzorgen een muzikaal intermezzo.

Er is een kunstroute waar het werk van de deelnemende kunstenaars kan worden bekeken en bewonderd en er zij diverse activiteiten in de Schaalsmeerpolder. Dagelijks vertrekken er om 15.00 uur vanaf De Poelboerderij poët;zie vaartochten door het Wormer- en Jisperveld. Deze vaartochten staan zowel in het teken van de dichtkunst als van de natuur.
Daarnaast is in De Poelboerderij de expositie 'Roofvogels en Uilen' van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" te bekijken met fraai fotowerk van diverse leden.

De Doorbraak is van 15 t/m 23 oktober.

Meer informatie, waaronder het volledige programma, is te vinden op: www.veldwerkexpo.nl