Foto-expositie 'roofvogels en uilen in de Zaanstreek'

Vanaf 31 oktober tot eind november in De Hoofdbieb

Datum: 25-10-2016
Bron: Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" - P.P.C.

De Zaanstreek staat bekend om de vele weidevogels die tot broeden komen in de fraaie veenweidegebieden zoals het Guisveld, het Westzijderveld en het Wormer- en Jisperveld. Minder bekend zijn de roofvogels en uilen die zich in onze streek hebben gevestigd.

Kerkuil

Kerkuil ©Rob v.d. Woude

Met name vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aantal roofvogels en uilen toegenomen. Dit had twee redenen: sinds die tijd is het gebruik van gif in de land- en tuinbouw sterk verminderd waardoor ook de prooidieren van deze groep vogels zoals muizen minder gifstoffen in hun lichaam kregen en omdat de bomen uitgegroeid zijn tot mooie parken en houtwallen. In en direct na de Tweede Wereldoorlog werden veel bomen gekapt om het hout te gebruiken voor het stoken van fornuizen in de keukens en het verwarmen van huizen en gebouwen.

Ook is er de laatste jaren zeer veel gedaan aan de bescherming van roofvogels en uilen door de desbetreffende werkgroep van de Vogelbeschermingswacht door o.a. nestkasten op te hangen voor de kerkuil, de steenuil en de torenvalk. Bovendien worden alle nesten elk jaar in kaart gebracht en goed in de gaten gehouden op verstoring door mensen.

Boomvalk

Boomvalk ©Kees de Jager

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" laat via haar foto-expositie de diverse soorten zien. U kunt dan denken aan de buizerd, de torenvalk, de bruine kiekendief, de sperwer, de ransuil, de kerkuil en het kleinere steenuiltje. Al deze soorten komen ook tot broeden in de Zaanstreek. Tevens laten enkele foto's het goede werk zien dat de genoemde werkgroep voor deze vogels doet. Enkele soorten laten zich alleen op de doortrek in het voor- en najaar regelmatig in de Zaanstreek zien waaronder de visarend, de zeearend en de velduil.

Alle getoonde foto's zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek".

De foto-expositie 'roofvogels en uilen in de Zaanstreek' is te zien vanaf maandag 31 oktober tot eind november in De Hoofdbieb, Westzijde 170A te Zaandam.

De openingstijden van De Hoofdbieb zijn:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 – 20.30 uur
  • zaterdag en zondag van 11.00 – 15.00 uur