Kijk uit naar geringde Smienten

Datum: 13-01-2017
Bron: Dirk Tanger, ringgroep Westwouderpolder

Smienten staan onder druk! Ze worden vaak in een adem genoemd met ganzen en hun problematiek. De soort is in het nieuws geweest als griepvirusdrager. Jacht op de Smient is ook een onderwerp dat op dit moment in verschillende provincies speelt. Tellingen geven aan dat het aantal overwinterende smienten in Nederland de laatste jaren afneemt. Meer onderzoek aan Smienten is nodig om meer over het gedrag van deze soort te weten te komen. Gegevens over de trekwegen, plaatstrouw aan en gedrag in overwinteringsgebieden zijn nauwelijks bekend. Daarom zijn we (Piet Zomerdijk, Fred Cottaar, Gerard Muskens, Jan Vegelin en Dirk Tanger) in de Westwouderpolder en onderzoek aan smienten begonnen.

Gestart werd op 18 februari 2015 de eerste 62 Smienten gevangen werden en voorzien van een metalen ring. De tweede vangactie op 24 oktober 2015 was goed voor 25 vogels. Buiten de metalen ring kregen alle Smienten ook een kleurring. Op 1 maart 2016 werden er 28 Smienten gevangen. En op 23 oktober 2016 werden nogmaals 42 van een metalen ring en een kleurring voorzien

Gekleurringde Smient Y-L3

Gekleurringde Smient (Y-L3);©Kees de Jager

De Smienten werden met behulp van een kanonnet gevangen. De gevangen vogels werden daarna in tentjes ondergebracht waar ze tot rust konden komen. Daarna werden de vogels geringd en werden er biometrische gegevens verzameld (sexe, leeftijd, gewicht, vleugellengte, koplengte en tarsuslengte).

De smienten werden steeds in dezelfde sloot cq op dezelfde oever van aangrenzend grasland gevangen. Op deze locatie zijn ook al diverse geringde vogels afgelezen.

Maar ook in de aangrenzende Krommenieër Woudpolder zijn ze al gespot en in het Wormer- en Jisperveld werd ook (een heleaas gestorven) vogel aangetroffen.

Oproep

Indien u naar smienten kijkt en daar een gele kleurring ziet en u kan die aflezen, dan ontvangen wij daar graag een melding van. Ook als u de kleurring niet hebt kunnen aflezen dan kan uw melding ons op het spoor zetten. U kunt uw waarneming melden via deze link.

Vermeld in uw bericht graag de volgende gegevens:

  • mannetje of vrouwtje smient;
  • om welke poot de gele kleurring zat;
  • welke code u heeft afgelezen op die kleurring
  • de locatie van de waarneming (bij voorkeur met GPS-coördinaten; anders een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving)

Meer informatie

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.