Eurobirdwatch 2017 - regen als spelbreker

Datum: 02-10-2016
Bron: Commissie Tellingen & Inventarisatie (C.T.I) en Vogelbescherming Nederland

Zaterdag 30 september 2017 werd er in heel Europa weer volop uitgekeken naar (trek)vogels tijdens de zogenaamde "Euro Birdwatch". In Nederland telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 115 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. Er werden gezamenlijk 172 soorten waargenomen met een totaal aan tal van 201.211 vogels (stand 02-10-2016). Dit jaar zijn er relatief weinig vogels geteld door het regenachtige weer, alhoewel een diepterecord uit bleef. Ook in de Zaanstreek - waar geteld werd in het Wormer- & Jisperveld - werd het geen bijzondere telling.

Landelijk beeld - De spreeuw terug op nummer 1

In het hele land zorgde de regen voor matige resultaten. Door het regenachtige weer bleven veel vogels aan de grond. Naast de regen, zijn de lage aantallen trekvogels ook te wijten aan het mooie weer van vrijdag. Hierdoor waren al veel vogels weg getrokken. Door slecht weer in Noorwegen besloten de vogels aldaar hun jaarlijkse trektocht naar het zuiden nog even uit te stellen.

Ondanks de weersomstandigheden vloog er toch nog wel wat, en is de Top Tien zelfs te vergelijken met die van voorgaande jaren:

1 Spreeuw 67.169 6 Grauwe Gans 8.173
2 Vink 23.899 7 Goudplevier 8.064
3 Graspieper 19.211 8 Kokmeeuw 5.134
4 Aalscholver 12.907 9 Kneu 4.831
5 Kievit 12.419 10 Smient 3.804

De Zaanstreek

Om 7:15 uur werd er op de telpost begonnen. Het was windstil en er hing nog een beetje grondmist, maar er was genoeg zicht. De vogels lieten het in het begin echter afweten. Het duurde tot 7:35 uur totdat de eerste trekvogels - drie Graspiepers - genoteerd konden worden. Nadat de zon op was gekomen, begonnen de vogels zeer voorzichtig te vliegen. De aantallen bleven echter laag en ook de bijzonderheden bleven uit.

Na eerst nog even in een (waterig) zonnetje te hebben gestaan, nam de bewolking snel toe en stak er ook een klein beetje wind op uit westelijke richting. De aantallen trekvogels bleef echter laag. Rond 11:00 uur naderde de regen de telpost en was er een kleine opleving van Boerenzwaluw; vermoedelijk voor de regen uitvliegend op zoek naar de laatste insecten. Om 11:15 begon het licht te spetteren en aangezien de buienradar niet veel goeds voorspelde, werd besloten te stoppen met de telling. In totaal werden 837 trekvogels genoteerd, gespreid over 15 soorten.

Het totale overzicht van waargenomen soorten en aantallen is te vinden op trektellen.nl - telpost Wormer en Jisperveld Noord (Jisp).
De telling werd uitgevoerd door: Ingmar van der Brugge, Kees de Jager, Els Floris en Monique Petra