Foto-expositie 'roofvogels en uilen in de Zaanstreek'

Vanaf 11 oktober tot 20 november in de KunstGreep van Oostzaan

Datum: 02-10-2017
Bron: Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" - P.P.C.

De foto-expositie 'roofvogels en uilen' van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" is vanaf 11 oktober tot en met maandag 20 november te zien in cultuurcentrum de KunstGreep als onderdeel van het gemeentehuis, Kerkbuurt 4 te Oostzaan.
De KunstGreep en het gemeentehuis zijn iedere werkdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Alle getoonde foto's zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht.

De Zaanstreek staat bekend om de vele weidevogels die tot broeden komen in de fraaie veenweidegebieden zoals het Guisveld, het Westzijderveld en het Wormer- en Jisperveld. Minder bekend zijn de roofvogels en uilen die zich in onze streek hebben gevestigd.

Havik

Havik (vrouw) ©Jan v.d. Geld

Met name vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aantal roofvogels en uilen toegenomen. Dit had twee redenen: sinds die tijd is het gebruik van gif in de land- en tuinbouw sterk verminderd waardoor ook de prooidieren van deze groep vogels zoals muizen minder gifstoffen in hun lichaam kregen en omdat de bomen uitgegroeid zijn tot mooie parken en houtwallen. In en direct na de Tweede Wereldoorlog werden veel bomen gekapt om het hout te gebruiken voor het stoken van fornuizen in de keukens en het verwarmen van huizen en gebouwen.

De laatste jaren is er zeer veel gedaan aan de bescherming van roofvogels en uilen door de desbetreffende werkgroep van de Vogelbeschermingswacht door o.a. nestkasten op te hangen voor de kerkuil, de steenuil en de torenvalk. Bovendien worden alle nesten elk jaar in kaart gebracht en goed in de gaten gehouden op verstoring door mensen.

Roofvogels en uilen die in de Zaanstreek broeden zijn de buizerd, havik, sperwer, torenvalk, boomvalk, slechtvalk, bruine kiekendief, kerkuil, ransuil en het steenuiltje. De visarend, zeearend en blauwe kiekendief zijn roofvogels die in (zeer) kleine aantallen in het voor- en najaar doortrekken of hier ’s winters aanwezig zijn.