Maatschap Al wint de Gouden Grutto Pul 2017

Datum: 25-11-2017
Door: Ed Staats, Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Op 15 november werd in Hotel De Rijper Eilanden de traditionele afsluitavond van het weidevogelseizoen (2017) gehouden. De jaarlijkse slotavond wordt georganiseerd door de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland. Onderdeel van deze slotavond is de uitreiking van een prestigieuze prijs voor de bescherming van weidevogels, de Gouden Grutto Pul. Met als trotse winnaar van 2017: Maatschap Al uit de Krommenieër Woudpolder!

Op deze avond komen honderden agrariërs en vrijwillige weidevogelbeschermers die bij de natuurvereniging aangesloten zijn bijeen om onder andere de beschermingsresultaten van het voorgaande weidevogelseizoen te bespreken. Daarnaast worden op deze avond enkele weidevogelprojecten nader toegelicht.

De Gouden Grutto Pul

Onderdeel van de slotavond is de uitreiking van de Gouden Grutto Pul aan een agrarisch bedrijf binnen het werkgebied (Laag Holland) van de Agrarische Natuurvereniging dat in het betreffende jaar uitzonderlijke resultaten heeft behaald op het gebied van de bescherming van weidevogels. Uiteraard worden bij de prijsuitreiking ook de op dat bedrijf actieve vrijwillige weidevogelbeschermers betrokken. Het was de vijfde keer dat deze prestigieuze prijs werd uitgereikt.

Elk jaar worden er na een uitgebreide selectie drie agrarische bedrijven genomineerd door een deskundige jury voor het beste weidevogelbedrijf van Laag Holland. Dit jaar bevond de Maatschap Al uit de Woudpolder zich onder de genomineerden. Drie leden van onze vereniging doen op de percelen van dit bedrijf, inmiddels al gedurende vele jaren, aan weidevogelbescherming, waarbij Bob van Duin de kroon spant met dit vrijwillige beschermingswerk, dat hij nu al 34 jaar lang verricht!

En de winnaar is... de Maatschap Al!

Uitreiking van de Gouden Grutto Pul 2017

De uitreiking van De Gouden Grutto Pul 2017 met van links naar rechts: Maarten Wouda, Jur van Steen, Theo de Wit (juryvoorzitter), Bob van Duin, Gertjan Al, Stephan Al en Wim Brussel; (foto: © Wim Tijsen)

Uiteindelijk werd de Maatschap Al van vader Henk Al en de zonen Gertjan en Stephan door de jury verkozen als winnaar van De Gouden Grutto Pul 2017. De belangrijkste overwegingen van de jury zetten wij hieronder nog even voor u op een rijtje.

  • Dit boerenbedrijf doet al meer dan 30 jaar mee aan de weidevogelbescherming.
  • Er is een prima samenwerking met de zeer trouwe en gemotiveerde vrijwilligers.
  • Er wordt de laatste tien jaar een constant hoog aantal nesten gevonden en beschermd (meer dan 100) met een enorme hoge soortendiversiteit (15) op 33 hectare.
  • Er wordt gebruik gemaakt van ruige mest, water in greppels, vroeg weiden en gefaseerd maaien.
  • Er wordt op het bedrijf geen gebruik gemaakt van kunstmest, hetgeen leidt tot kruidenrijk gras met veel insecten.
  • Ook pacht men land van Staatsbosbeheer voor kuikenland. Bij het maaien van de overige percelen wordt een derde deel laat gemaaid.
  • De Maatschap Al is dit jaar voor de tweede keer genomineerd.

Een grote felicitatie waard

Uiteraard willen wij hierbij de Maatschap Al van harte feliciteren met het winnen van De Gouden Grutto Pul 2017 en vanzelfsprekend daarmee ook de vrijwilligers die zich op de percelen van dit boerenbedrijf bezighouden met de weidevogelbescherming: Jur van Steen, Maarten Wouda, Wim Brussel en Bob van Duin. Mannen, proficiat!